Broschyrer, mötesordning mm.

Dessa broschyrer finns idag tillgängliga på svenska. OBS att det finns fler på engelska på WSO:s hemsida (www.adultchildren.org). Här har vi valt att sortera dem efter Startpaket / Kuvert för nykomlingar / Info för offentliga platser. Om du tycker att något fattas, kontakta SG.

(Du kan högerklicka på länkarna nedan och klicka på ”Spara mål som…”, annars kommer ett nytt fönster öppnas)

Startpaketet:
För nybildade grupper, dvs. gruppen bildad inom 12 månader från beställning av nykomlingsfoldern, erhålls 20 exemplar gratis. Om ni är en nybildad grupp som vill få 20 exemplar gratis, maila: bok@aca-sverige.org Alla grupper behöver ha en mailadress för att kunna vara med på hemsidan.
Om öppna och slutna möten
Info om temagrupp
Förslag på mötesmanual (inkl övriga texter som ofta läses)
Mötesmanual (inkl övriga texter som ofta läses) – redigerbar
Mötesmanual, översättning från ACA’s Stora Röda Bok

ACA:s Tolv steg
ACA:s Tolv steg större teckenstorlek
ACA:s Tolv traditioner

ACA:s Tolv traditioner större teckenstorlek
ACA:s Tolv traditioner med fördjupningstext (OBS ej omgjord till ACA ännu, fortfarande ACoA)
Problemet (i löpande text)
Lösningen
ACA:s löften
ACA:s löften större teckenstorlek
Checklistan (problemet i listform)
Checklistan (problemet i listform) större teckenstorlek

Den motsatta sidan av Checklistan  (Flipside of the Laundry List)
Den andra Checklistan  (The other Laundry List)
Den motsatta sidan av den andra Checklistan  (Flipside of the other Laundry List)

Praktiskt möte (odt)
Praktiskt möte (doc) Dessa praktiska möte-dokument är tänkt som vägledning och bör redigeras för att anpassas till just ert möte.
Gruppinventering (odt)
Gruppinventering (docx)
Dokumenten för gruppinventering är författad av SG och är tänkt som en vägledning för ett gruppsamvetsmöte, då större frågor tas upp. Synpunkter på dessa dokument välkomnas.

ACAs 12 koncept för världsservice

ACAs 12 koncept, folder

ACA’s 12 koncept, på engelska

Information på öppningsmöte på Riksmöte/konvent, stöd för den som önskar
Mötesmanual på Riksmöte/konvent, översatt i Sverige och godkänd av ACA World Service Organisation
Mötesmanual talarmöte på Riksmöte/Konvent, översatt i Sverige och godkänd av ACA World Service Organisation

Foldrar:
Sponsorskapsfoldern

Här hittar du innehåll som många väljer att ha i sina Välkomstkuvert till nykomlingar:
ACA 25 frågor
ACA är
ACA:s Servicestruktur (Struktur och riktlinjer för ACA)

** = Vi ber er att uppmärksamma att adressen i ”Familjesjukdomen” tyvärr inte stämmer. Av tekniska skäl kan det dröja innan den blir uppdaterad.

Info för offentliga platser:
Broschyrerna ”25 frågor” och ”ACA är” ovan kan förslagsvis läggas på bibliotek, vårdcentraler, psykmottagningar, på olika föreningar som verkar mot alkohol, andra grupper inom tolvstegsgemenskapen eller liknande.
ACA 25 frågor
ACA är

ACA Flyers, kan hängas upp på anslagstavlor eller delas ut.

Mer information och broschyrer (på engelska) finns att finna på WSO:s hemsida.

Det finns också information och broschyrer på ACA Europas hemsida.