Litteraturförsäljning

ACA’s grupper kan köpa in litteratur via ACA Sverige’s Webshop.

Då ACA Sverige har begränsade resurser att lägga på distribution kommer vi endast kunna erbjuda grupper att göra beställning av produkter. Enskilda medlemmar hänvisas att vända sig till en ACA-grupp för att köpa litteratur, medaljer och annat som erbjuds i ACA Sverige’s Webshop.

För nybildade grupper, dvs. gruppen bildad inom 12 månader från beställning av nykomlingsfoldern, erhålls 20 exemplar gratis. Om ni är en nybildad grupp som vill få 20 exemplar gratis, maila: bok@aca-sverige.org

Andra sätt att köpa ACA litteratur

Många grupper har litteratur att sälja till sina medlemmar. ACA-Sverige har en webbsida där du kan ladda ner dokument som är tillgängligt för alla medlemmar att ta del av. Viss litteratur går vanligtvis även att köpa på ACA:s riksmöten i samband med ACA servicekonferens som hålls två gånger om året vår och höst.

ACA litteratur går även att att köpa direkt från USA via WSO’s webshop där även enskilda personer kan beställa. Här finns även ACA litteratur på andra språk som exempelvis danska. finska, spanska och ryska. Observera att frakten kan bli dyr om man enbart beställer en bok.

ACAWSO har också en sida med foldrar och annat material som är tillgängligt för gratis nedladdning.

ACA:s Stora Röda Boken går även att köpa på Amazon UK.