World service organisation (WSO)

Adult Children of Alcoholics and Dysfunctional Families – World Service Organization, är världsservicekontor för alla registrerade ACA-grupper i världen. Det används som gemensam informationscentral för alla grupper i världen.

Länk till WSO:s hemsida: www.adultchildren.org

WSO skickar ut startpaket, broschyrer och pamfletter till de som efterfrågar det. Man kan också prenumerera på dess tidning, Comline.

ACA World Service Organisation ger ut ett nytt nyhetsbrev som heter The Traveller, den person eller grupp som är intresserad kan anmäla sig på http://acawso.org/category/the-traveler-newsletter/

WSO håller varje år en World Service Conference där representanter från alla registrerade länder är välkomna, det s.k. ABC-mötet (Annual business meeting), ett världs praktiskt möte. WSO drivs, precis som alla andra serviceorgan inom ACA, av frivilliga bidrag från grupper och enskilda medlemmar.

Länk till sida för ACA:s världskonvent/servicekonferens: http://acawso.org/abc/
 

Här kan du läsa mer om serviceposter och strukturen inom ACA:
Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Organisation (WSO)
ACA 12 traditioner