Vanliga frågor

När vi går på vårt första ACA-möte, så uppstår ofta en rad frågor som vi undrar över. Vi skall här försöka reda ut de vanligaste frågorna som många ställer. Vill du ha reda på något annat som inte tagits upp här? Kontakta oss så skall vi försöka besvara detta i den mån vi hinner med.

Vad är ACA?
Vad kan jag få hjälp med i ACA?
Vem får komma på ett ACA-möte?
Vem får bli medlem i ACA?
Är jag ett vuxet barn?
Hur ska jag göra för att gå på ett ACA möte?
Behöver man föranmäla sig till mötena?
Vad menas med öppna och slutna möten?
Hur länge måste jag gå på möten?
Vad är en medresenär/sponsor?
Vem styr ACA?
Hur ställer sig ACA till internetbaserade grupper?
Vad ska vi göra om det uppstår konflikter inom gruppen?
Hur mycket bör gruppen skicka till Servicegruppen?

– Vad är ACA?

ACA är en gemenskap där vi arbetar med de 12 stegen för att tillfriskna från effekterna av vår uppväxt. Vi är alla här av olika skäl, men delar erfarenheten av att ha vuxit upp i en omgivning där det funnits beroende av olika slag, eller annan dysfunktion. Det har lett till att vi har utvecklat olika sätt att överleva, och för att hantera dessa överlevnadsstrategier erbjuder ACA hjälp till självhjälp.

Vi arbetar efter de 12 stegen som utvecklats av AA, och sedan anpassats av oss, till oss. Våra grupper finns över hela landet och de 12 traditionerna hjälper grupperna att fungera.

– Upp igen

– Vad kan jag få hjälp med i ACA?

ACA ger dig en möjlighet att tillfriskna från det förflutnas bojor. Våra mönster i livet idag beror på vad vi gjorde som barn, för att överleva i en miljö där våra behov inte tillgodoseddes på det sätt vi behövde. De karaktärsdrag vi utvecklat, som är ett problem idag, kan vi bli fria ifrån. Så pass fria att vi kan leva vårt liv i kontakt med alla de känslor som finns och känna lycka och glädje i alla olika skeden av livet.

Sättet vi tillfrisknar på är genom att gå på möten, ringa varandra och arbeta i de tolv stegen. Vi delar med oss av vår egen erfarenhet, och därmed hjälper vi även andra. Några av våra löften är att vi om vi arbetar i ACAs program kommer att känna frid och sinnesro, känslan av oduglighet kommer att försvinna, vår hela attityd och syn på livet kommer att förändras.

– Upp igen

– Vem får komma på ett ACA-möte?

Vi vill välkomna alla att komma och besöka ett ACA-möte. Det finns olika möten, beroende på i vilket syfte man vill komma i kontakt med oss. För dig som tror att du är ett vuxet barn kan du välja ett möte du vill gå på, och det enda vi vill är att du ger det en chans. Alla möten som du ser innebär för dig en möjlighet att besöka oss. Väl där kommer du att se om du känner igen dig, och om ACA kan vara något för dig.

Vi hoppas att du väljer att komma tillbaka, för vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter, vår styrka och vårt hopp till dig.

Är du nyfiken på ACA av någon annan anledning? Du kanske jobbar med människor som vuxit upp med missbruk eller andra störda förhållanden och vill veta mer, kanske är du anhörig och vill lära dig mer om hur din släkting eller vän gör för att tillfriskna?

Då är du välkommen att besöka oss på ett öppet möte. Ett öppet möte innebär att man inte behöver vara vuxet barn för att besöka oss. Det finns i de flesta grupper ett möte som med jämna mellanrum är öppet. Se vidare på vår Möteslista för att hitta ett ACA möte nära dig. Vi finns över hela landet.

– Upp igen

– Vem får bli medlem i ACA?

Det enda kravet för medlemskap i ACA är en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj.

– Upp igen

– Hur ska jag göra för att gå på ett ACA möte?

Du kan gå in på vår Möteslista, och klicka på en stad som finns nära dig. Där står sedan vad gruppen heter, var mötet hålls och på vilka dagar och tider. För dig som tror att du är vuxet barn är det möjligt att välja fritt bland våra möten. För dig som vill komma som besökare av någon annan anledning vill vi gärna att du kommer på ett av våra ”öppna möten”. Vilka det är, framgår också av möteslistan.

Varmt välkommen!
– Upp igen

– Behöver man föranmäla sig till mötena?

Nej, det är bara att komma. För mer info om olika möten läs frågan om öppna och slutna möten.

– Upp igen

– Vad menas med öppna och slutna möten?

Om du har en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj, besök då vilket möte som helst!

Andra nyfikna hänvisar vi till våra öppna möten.

– Upp igen

– Hur länge måste jag gå på möten?

I ACA finns inga ”måsten” bara förslag till en väg för tillfrisknande.

Du arbetar helt och hållet i din egen takt. Det finns bara en person som kan svara på frågan om ”hur länge”du skall gå på möten, och det är du, avgör själv! Det är ditt liv det handlar om, och framför allt går vi på ACA-möten för vår egen del. Vi är under tillfrisknande och det dyker ständigt upp nya insikter om oss själva. Ett råd på vägen kan vara att ta det lugnt och ge ACA en chans.

– Upp igen

– Vad är en medresenär/sponsor?

För att kunna göra hållbara framsteg i ACA och för att få hjälp med att bryta isoleringen behöver vi en medresenär eller sponsor. I den unika sponsorskapsmodell som används i ACA är sponsor och sponsee jämställda parter, som på lika villkor söker svar och lösningar tillsammans. Som medresenärer i tillfrisknandet, behöver vi inte längre vara rädda för att sponsorskapet ska bli ett återskapande av den dominans, försummelse eller kontroll som vi upplevde som barn. För många av oss blir sponsorskapet i ACA vår första chans att skapa en relation baserad på jämlikhet och ömsesidig respekt.

En medresenär/sponsor är en person som går regelbundet på möten och som har arbetat med de 12 stegen. Personen har gjort framsteg i sitt eget tillfrisknande från effekterna av att ha vuxit upp i ett dysfunktionellt hem. En medresenär/sponsor ger inte råd, lånar ut pengar eller verkar som en rådgivare. Medresenären är en tillfrisknande ACA-medlem som delar med sig av sina erfarenheter, sin styrka och hopp som den själv fått genom progammet. Medresenären kan hjälpa dig när du arbetar med dina steg eller med andra delar av programmet. För vidare information hänvisas till kapitel 11 i ACAs Stora Bok, ”ACA Sponsorskap: Medresenärer”, samt i broschyren Sponsorskap inom ACA: Medresenärer (Fellowtravellers).

Att söka sponsor/medresenär

Att be någon att bli vår sponsor/medresenär är ett viktigt steg i vårt tillfrisknande. För att hitta en ACA-sponsor går vi på ACA-möten och evenemang och lyssnar på medlemmar som delar. Viletar efter någon som har gjort de 12 stegen i ACA, som går regelbundet på möten och som förstår ACA:s principer. Vi söker också efter någon som har uppnått ett visst mått av sinnesro och känslomässig nykterhet. Vanligtvis letar vi efter en sponsor som vi inte är attraherade av för att undvika romantiska komplikationer.

Vi frågar kanske potentiella sponsorer efter deras telefonnummer och ringer dem sen för att prata om ACA. Om vi känner oss bekväma med att prata med den personen kan vi fråga om den är tillgänglig som sponsor. Vi tar också upp våra förväntningar på en sponsor/sponsee/medresenärs relation. Vi kanske går igenom den här processen med två eller tre olika personer innan vi frågar om en av dem vill bli vår sponsor

På vissa orter kanske det inte finns så många tillgängliga sponsorer. Om det är så, kan vi försöka leta efter en sponsor som sponsrar på distans eller hitta en genom att åka till städer där ACA är mer utbrett.

Det finns möten på telefon och online:

Möten på telefon och online

Om du är engelskspråkig finns flera internationella möten här:

https://adultchildren.org/meeting-group/

Hur hittar man en medresenär/sponsor?
Det är en bra idé att annonsera på de möten man går att man söker sponsor. Flera har även blivit hjälpta av att göra service och åka på riksmöten och servicekonferenser och finner någon där. Om du inte hittar en medresenär/sponsor kan du starta en steggrupp, eller finna någon i gemenskapen i samma situation, som du kan ta dig igenom stegarbetet tillsammans med. En viktig del i tillfrisknandet är att själv sponsra andra när man väl gjort alla stegen och även innan det så kan man vara en viktig stödperson för vänner i gemenskapen.

– Upp igen

– Vem styr ACA?

För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet – en älskande Gud, som må komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare – de styr oss inte. Varje enskild ACA-grupp skall vara självstyrande med hjälp av gruppsamvetet.

– Upp igen

– Hur ställer sig ACA till internetbaserade grupper?

Gemenskap med andra vuxna barn utanför mötena har för många av oss varit en nödvändig del i tillfrisknandet. När vuxna barn samlas i sammanhang där traditionerna kan vara svåra att hålla, exempelvis i grupper på hemsidor där anonymiteten ej bevaras, är dock ett förslag att man för att undvika förvirring ej använder sig av ACA:s namn eller logotyp. Istället kan man använda sig av den mer generella termen vuxna barn.

– Upp igen

– Vad ska vi göra om det uppstår konflikter inom gruppen?

Uppstår problem i en ACA-grupp så rekommenderar SK att göra en gruppinventering, kolla i Röda boken, tex. på sid. 493-494, 536-537 samt sid 594. En annan lösning kan vara att fråga andra 12-stegsprogram hur de har löst sina problem. Titta även på hur ACA:s traditioner kan vara en vägledning.
Om problemen ändå kvarstår kan SG bidra med sin erfarenhet. Kontakta Servicegruppen

– Upp igen

Hur mycket bör gruppen skicka till Servicegruppen?

Varje grupp är självstyrande och får därför slutligen avgöra detta själva, men en rekommendation från Servicegruppen är att spara 3 månadshyror, och tillräckligt för att skicka GSR till SK 2 gånger om året (resa & boende) och skicka resten till Servicegruppen. Kontonummer finns under ”Kontakt”.

– Upp igen