Vanliga frågor

Vad är ACA?
Vad kan jag få hjälp med i ACA?
Vem får kan gå på ett ACA-möte?
Vem får bli medlem i ACA?
Är jag ett vuxet barn?
Hur ska jag göra för att gå på ett ACA möte?
Behöver man föranmäla sig till mötena?
Vad menas med öppna och slutna möten?
Hur länge måste jag gå på möten?
Vad är en medresenär/sponsor?
Vem styr ACA?
Hur ställer sig ACA till internetbaserade grupper?
Vad ska vi göra om det uppstår konflikter inom gruppen?
Hur mycket bör gruppen skicka till Servicegruppen?

– Vad är ACA?

ACA är en gemenskap där vi arbetar med de 12 stegen och med att läka från effekterna av vår uppväxt. Vi är alla här av olika skäl, men delar erfarenheten av att ha vuxit upp i en omgivning där det funnits dysfunktion eller beroende av olika slag. Det har lett till att vi har utvecklat olika sätt att överleva, och för att hantera dessa överlevnadsstrategier erbjuder ACA gemenskap och hjälp till självhjälp.

Vi arbetar med de 12 stegen som utvecklats av AA, och sedan anpassats av oss, för oss. Vi arbetar med självmedkänsla, att omföräldra oss själva och med den inre älskande föräldern för att ta hand om oss själva och våra inre barn. Våra grupper finns över hela landet och de 12 traditionerna hjälper grupperna att fungera.

– Upp igen

– Vad kan jag få hjälp med i ACA?

ACA ger dig en möjlighet att läka från en uppväxt i ett dysfunktionellt hem. Våra mönster i livet idag beror på vad vi lärde oss som barn, och vad vi gjorde för att överleva i en miljö där våra behov inte tillgodoseddes på det sätt vi behövde. De karaktärsdrag vi utvecklat, som är ett problem idag, kan vi bli fria ifrån. Så pass fria att vi kan leva vårt liv i kontakt med alla de känslor som finns och känna lycka och glädje i alla olika skeden av livet. Vi lär oss att förvänta oss det bästa och att få det.

Sättet vi tillfrisknar på är genom att gå på möten, ringa varandra och arbeta i de tolv stegen med någon som gjort det eller i en grupp tillsammans. Vi delar med oss av vår egen erfarenhet, och det hjälper andra. Några av våra löften är att vi om vi arbetar i ACAs program kommer att känna frid och sinnesro, känslan av oduglighet kommer att försvinna, vår hela attityd och syn på livet kommer att förändras.

– Upp igen

– Vem kan gå på ett ACA-möte?

Vi vill välkomna alla att komma och besöka ett ACA-möte. Det finns olika möten, beroende på i vilket syfte man vill komma i kontakt med oss. För dig som tror att du är ett vuxet barn kan du välja ett möte du vill gå på och se om ACA kan vara något för dig.

Är du nyfiken på ACA av någon annan anledning? Du kanske jobbar med människor som vuxit upp med missbruk eller andra störda förhållanden och vill veta mer, kanske är du anhörig och vill lära dig mer om hur din närstående gör för att tillfriskna?

Då är du välkommen att besöka oss på ett öppet möte. Ett öppet möte innebär att man inte behöver vara vuxet barn för att besöka oss. Det finns i de flesta grupper ett möte som med jämna mellanrum är öppet. Se vidare på vår Möteslista för att hitta ett ACA möte nära dig. Vi finns över hela landet.

– Upp igen

– Vem får bli medlem i ACA?

Det enda kravet för medlemskap i ACA är en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj.

– Upp igen

– Hur ska jag göra för att gå på ett ACA möte?

Du kan gå in på vår Möteslista, och klicka på en stad som finns nära dig. Där står sedan vad gruppen heter, var mötet hålls och på vilka dagar och tider. För dig som tror att du är vuxet barn är det möjligt att välja fritt bland våra möten. För dig som vill komma som besökare av någon annan anledning vill vi gärna att du kommer på ett av våra ”öppna möten”. Vilka det är, framgår också av möteslistan.

Varmt välkommen!
– Upp igen

– Behöver man föranmäla sig till mötena?

Nej, det är bara att komma. För mer info om olika möten läs frågan om öppna och slutna möten.

– Upp igen

– Vad menas med öppna och slutna möten?

Om du har en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj, besök då vilket möte som helst!

Andra nyfikna hänvisar vi till våra öppna möten.

– Upp igen

– Hur länge måste jag gå på möten?

I ACA finns inga ”måsten” bara förslag till ett sätt att läka från effekterna av att ha vuxit upp i ett dysfunktionellt hem.

Du arbetar helt och hållet i din egen takt. Det finns bara en person som kan svara på frågan om ”hur länge”du skall gå på möten, och det är du, avgör själv! Det är ditt liv det handlar om, och framför allt går vi på ACA-möten för vår egen del. Här kan vi finna den gemenskap som vi inte växt upp med och lära oss att relatera på nya sätt till oss själva och andra. Vi är välkomna precis som vi är.

– Upp igen

– Vad är en medresenär/sponsor?

För att läka från effekterna av att ha växt upp i ett dysfunktionellt hem behöver vi en medresenär eller sponsor som själv har arbetat i de 12 stegen som kan visa oss vägen. I den unika sponsorskapsmodell som används i ACA är sponsor och sponsee jämställda parter, som på lika villkor söker svar och lösningar tillsammans. Som medresenärer i tillfrisknandet, behöver vi inte vara rädda för att sponsorskapet ska bli ett återskapande av den dominans, försummelse eller kontroll som vi upplevde som barn. För många av oss blir sponsorskapet i ACA vår första chans att skapa en relation baserad på jämlikhet och ömsesidig respekt.

En medresenär/sponsor är en person som går regelbundet på möten och som har arbetat med de 12 stegen. Medresenären är en tillfrisknande ACA-medlem som delar med sig av sina erfarenheter, sin styrka och hopp som den själv fått genom progammet. Det handlar int eom att ge eller få råd. Medresenären kan hjälpa dig när du arbetar med dina steg eller med andra delar av programmet. Det går också att arbeta tillsammans  med andra som vill göra de 12 stegen i en steggrupp för att läka. För vidare information hänvisas till kapitel 11 i ACAs Stora Bok, ”ACA Sponsorskap: Medresenärer”, samt i broschyren Sponsorskap inom ACA: Medresenärer (Fellowtravellers).

Att söka sponsor/medresenär

Att be någon att bli vår sponsor/medresenär är ett viktigt steg i vårt läkning. För att hitta en ACA-sponsor går vi på ACA-möten och evenemang och lyssnar på medlemmar som delar. Vi letar efter någon som har gjort de 12 stegen i ACA, som går regelbundet på möten och som inspirerar oss. För att undvika romantiska komplikationer letar vi efter en sponsor som vi inte attraheras av.

Vi frågar på möten efter sponsorer och ber kanske potentiella sponsorer efter deras telefonnummer och ringer dem sen för att prata om ACA. Om vi känner oss trygga med med den personen kan vi fråga om den är tillgänglig som sponsor/medresenär. Vi tar också upp våra förväntningar på en sponsor/sponsee/medresenärs relation. Vi kanske går igenom den här processen med två eller tre olika personer innan vi frågar om en av dem vill bli vår sponsor eller medresenär.

På vissa orter kanske det inte finns så många tillgängliga sponsorer. Om det är så, kan vi försöka leta efter en sponsor som sponsrar på distans eller hitta en genom att åka till städer där ACA är mer utbrett.

Det går också att söka på möten på telefon och online:

Möten på telefon och online

Om du är engelskspråkig finns flera internationella möten här:

https://adultchildren.org/meeting-group/

Hur hittar man en medresenär/sponsor?
Det är en bra idé att annonsera på de möten man går att man söker sponsor. Flera har även blivit hjälpta av att göra service och åka på riksmöten och servicekonferenser och finner någon där. Om du inte hittar en medresenär/sponsor kan du starta en steggrupp, eller finna någon i gemenskapen i samma situation, som du kan ta dig igenom stegarbetet tillsammans med. En viktig del i tillfrisknandet är att själv sponsra andra när man väl gjort alla stegen och även innan det så kan man vara en viktig stödperson för andra i gemenskapen.

– Upp igen

– Vem styr ACA?

Vårt gemensamma gruppsamvete. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet – en älskande Högre Kraft som kommer till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare – de styr inte. Varje enskild ACA-grupp skall vara självstyrande med hjälp av gruppsamvetet där vi alla är likvärdiga delar.

– Upp igen

– Hur ställer sig ACA till internetbaserade grupper?

Gemenskap med andra vuxna barn utanför mötena har för många av oss varit en nödvändig del i vår läkning. När vuxna barn samlas i sammanhang där traditionerna kan vara svåra att hålla, exempelvis i grupper på hemsidor där anonymiteten ej bevaras, är dock ett förslag att man för att undvika förvirring ej använder sig av ACA:s namn eller logotyp. Istället kan man använda sig av den mer generella termen vuxna barn.

– Upp igen

– Vad ska vi göra om det uppstår konflikter inom gruppen?

Uppstår problem i en ACA-grupp så rekommenderar SK att göra en gruppinventering, kolla i Röda boken, tex. på sid. 493-494, 536-537 samt sid 594. En annan lösning kan vara att fråga andra 12-stegsprogram hur de har löst sina problem. Titta även på hur ACA:s traditioner kan vara en vägledning.

– Upp igen

Hur mycket bör gruppen skicka till Servicegruppen?

Varje grupp är självstyrande och får därför slutligen avgöra detta själva, men en rekommendation från Servicegruppen är att spara 3 månadshyror, och tillräckligt för att skicka Grupp Service Representanten – GSR –  till Service Konferensen 2 gånger om året (resa & boende) och skicka resten till Servicegruppen för ACA Sverige. Kontonummer finns under ”Kontakt”.

– Upp igen