Litteratur

Vill du köpa litteratur, klicka här.

För att komma till broschyrer och mötesordning m.m. klicka här.

I alla 12-stegsprogram har det varit viktigt att skriva ned programmet så att det sparas till kommande hjälpsökande – detta för att budskapet inte ska urvattnas med tiden. För att kunna säkra att nya får ta del av samma budskap som andra tidigare gjort och för att öka möjligheten till identifikation, dvs att jag känner igen mig i det som finns på mötet, rekommenderas att bara använda s.k. konferensgodkänd litteratur i gruppen – utanför gruppen använder medlemmarna naturligtvis vilken litteratur de vill.

ACA har egen konferensgodkänd litteratur, mest på engelska men nu finns tex Nykomlingen och gula arbetsboken på svenska, de och annat finns i ACA Sverige’s webshop. Det är framförallt två böcker som används mycket än så länge: ”The fellowship text” (eller ”the Big red book”) och en gul arbetsbok för den som vill ha hjälp med stegarbetet. Om du är bekväm med engelska så kan vi rekommendera dessa böcker. Utöver det finns ett flertal broschyrer och foldrar. Alltihop håller på att översättas, men det kommer att ta tid. Inom ACA har vi beslutat att börja med de viktigaste broschyrerna och sedan ta böckerna. En del översatta broschyrer kan du hitta under broschyrer.

Om du vill beställa de engelska böckerna, broschyrerna och foldrarna kan du även vända dig till den amerikanska hemsidan (http://www.adultchildren.org).
Här finns dokument och broschyrer för nedladdning: http://acasouthflorida.com/literature/aca-approved-literature.aspx

——————————–

Böcker på andra språk kan beställas via t.ex. WSO:s hemsida. I skrivande stund finns bl.a. böcker på finska, danska och spanska, men om du söker något annat så titta gärna in där för det kan ha tillkommit mer sen detta skrevs: http://www.shop.adultchildren.org/Non-English-Translations_c8.htm

En del broschyrer finns också översatta till flera språk: http://www.adultchildren.org/foreign.php

ACA Flyers & logga

Översättningskommittéens service och uppdrag