Möten på telefon och online

Möten på telefon

Gruppen ACA Telefonmöten har alla sina möten på telefon.
För mer information:
https://acatelefonmote.wixsite.com/acatelefonmote

Kontakt:
acatelefonmote@gmail.com


Att använda Zoom

Gå till Zooms hemsida för mer info om hur du använder tjänsten. Du kan se deras supportsida här. Du kan delta via app, dator eller ringa från en telefon. 

För att delta anonymt via app, ange valfritt nickname i appen.
Du behöver inte ha en konto hos Zoom.
För att stänga av mikrofonen i appen, använd knappen längst ner till vänster, Mute. 


Vill du delta genom att ringa in utan att de som använder appen ser ditt nummer, lägg till #31# innan numret till Zoom.
För att stänga av din mikrofon, används Ljud av på telefonen eller slå *6 för mikrofon av/på.

För att delta via dator, tryck på länken för mötet eller gå till https://zoom.us/join. Du kommer att bli ombedd att ladda ner Zooms programvara om du inte redan har den. 
För att stänga av din mikrofon, använd knappen längst ner i vänstra hörnet, Mute.


Grundtexter som används på möten.

ACA:s Tolv steg
ACA:s Tolv traditioner
Problemet (i löpande text)
Lösningen
ACA:s löften
Checklistan (problemet i listform)
Fler gemensamma texter finns här.


Möten online

TISDAG

ACA Kvinnogruppen kl.20:00 – 21:30

Meeting ID: 845 1289 6945

Lösenord: 1dagitaget

Länk till mötesordning:

https://docs.google.com/document/d/1uhEK5G4UOON_WwSJG5L0Wemjbh4Srz3cb7IKm2M_KPA/edit


Stockholm Steppers kl.21:00-22:00 

Strengthening My Recovery ACA meeting, Welcome! ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82461337386

Meetings in English

stockholmsteppers@gmail.com 

https://bit.ly/m/StockholmSteppers_ACA_AA_DA


ONSDAG

ACA Jönköping kl.18:00 – 19:00

Zoom MötesID: 4952645287 Password: 707862

Vi svarar sporadiskt på e-post.

Email: acazoomjonkoping@gmail.com


Kvinnors resa Kvinnors liv zoombaserat möte som är öppet för de som identifierar sig som kvinnor eller icke-binära

Onsdagar 20-21:15

Zoom länk https://us02web.zoom.us/j/85665676773?pwd=eGJYVlhTOHVqWFQ3dmlmZWRRKzFGZz09 Mötes ID: 856 6567 6773 Lösenord: 988491

Mötesledare utses på varje möte

Mötesordning – Klicka här

Mötestexter och böner för läsning – Klicka här

Instruktioner till mötesledaren – Klicka här

Praktiskt möte manual: Klicka här

Email:kvinnorsresa@gmail.com


Regnbågsbarnen är ett zoommöte för hela Sverige för dig som är hbtqia+.
Välkommen på onsdagar kl 20:30-21.30!
Logga in på zoom med vårt mötes ID: 841 6750 3003
och passcoden: 1969Frihet

mötesmanual: https://docs.google.com/document/d/1kz-f4tXd8ZvBDIsJ7WbjDBGF8m1OpDEJ6W69P5mTvsw/edit?usp=sharing
Kontakt: regnbagsbarnen@gmail.com


TORSDAG

18:30-20:00 Trygghetsgruppen ONLINE

https://trygghetsgruppenonline.com – Inloggning & information om gruppen: trygghetsgruppenonline.com *** andra torsdagen i månaden praktiskt möte innan ordinarie möte trygghetsgruppenonline@gmail.com


Riktigt Liv 19:00-20:30

För digitalt deltagande via Microsoft Teams:

https://teams.live.com/meet/9441628106078?p=ZgO7SmW4EKIjg7Ix


Stockholm Steppers 21:00-22:00 

Strengthening My Recovery ACA meeting, Welcome! ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82461337386

Meeting in English

stockholmsteppers@gmail.com 

https://bit.ly/m/StockholmSteppers_ACA_AA_DA


FREDAG

ACA Gläntan 18:45-20:00

Mötesid: 895 7178 7801 Lösenord: 558238

Info & mötesordning: https://acaglantan.wixsite.com/glantan/moten

acaglantan@gmail.com


LÖRDAG

ACA Gläntan 10.30-12.00

Mötesid: 895 7178 7801 Lösenord: 558238

Info & mötesordning: https://acaglantan.wixsite.com/glantan/moten

acaglantan@gmail.com


Stockholm Steppers 19:00 – 20:00 Big Red Book Meeting

Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81740114770

Meeting ID: 817 4011 4770

Meetings in English

stockholmsteppers@gmail.com 

https://bit.ly/m/StockholmSteppers_ACA_AA_DA


SÖNDAG

Trygghetsgruppen ONLINE kl 9:30-11:00

För mer information:
https://trygghetsgruppenonline.com

Kontakt: trygghetsgruppenonline@gmail.com


Regnbågsbarnen är ett zoommöte för hela Sverige för dig som är hbtqia+.
Välkommen på Söndagar 19:00-20:00
Logga in på zoom med vårt mötes ID: 841 6750 3003
och passcoden: 1969Frihet

mötesmanual: https://docs.google.com/document/d/1VT6bqCT4OvinDV9Nd9b99DHPetmut3-jow-NHTwgPqo/edit


Kontakt: regnbagsbarnen@gmail.com