Möten på telefon och online

Möten på telefon

Gruppen ACA Telefonmöten har alla sina möten på telefon.
För mer information:
https://acatelefonmote.wixsite.com/acatelefonmote

Kontakt:
acatelefonmote@gmail.com

Möten online

TISDAG

Stockholm Steppers 21:00-22:00 

Strengthening My Recovery ACA meeting, Welcome! ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82461337386

Meetings in English

stockholmsteppers@gmail.com 

ONSDAG

Regnbågsbarnen är ett zoommöte för hela Sverige för dig som är hbtqia+.
Välkommen på onsdagar kl 19:30-20.30!
Logga in på zoom med vårt mötes ID: 841 6750 3003
och passcoden: 1969Frihet

mötesmanual: https://docs.google.com/document/d/1kz-f4tXd8ZvBDIsJ7WbjDBGF8m1OpDEJ6W69P5mTvsw/edit?usp=sharing
Kontakt: regnbagsbarnen@gmail.com

TORSDAG

Trygghetsgruppen ONLINE
kl 18:30-20:00 – andra torsdagen i månaden praktiskt möte innan ordinarie möte

Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/85059485949?pwd=azZ3V1pxeURUWDZrN2JPU3hpRXhsZz09

Meeting ID: 850 5948 5949
Passcode: 4QNMMZ

Mötesordning: https://docs.google.com/document/d/1WxRu3qrJcAsrabI7FUuB3CftniIXfLEZMJhURkDqlNU/edit?usp=sharing

1 torsdagen i månaden: Månadens steg. Vill någon dela med sig av steget, annars läser vi sammanfattningen från den Gula arbetsboken i cirka 5-7 minuter.

2 torsdagen i månaden: Praktiskt mote, 30 minuter, se separat dokument. Vi läser ur BRB (Big red Book) i cirka 3-5 minuter.

3-4 torsdagen i månaden: Läs ur BRB (Big red Book) i cirka 5-7 minuter.

5 torsdagen i månaden: Välj ut 1 karaktärsdrag och läs ur The Laundry Lists Workbook eller BRB.

Ha gärna Big red book, Svenska Arbetsboken, The Laundry Lists Workbook och Strengthen My Recovery till hands för att följa med i läsningen, OBS inget tvång.  

Kontakt: trygghetsgruppenonline@gmail.com

Stockholm Steppers 21:00-22:00 

Strengthening My Recovery ACA meeting, Welcome! ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82461337386

Meeting in English

stockholmsteppers@gmail.com 

FREDAG

ACA Pärlan 17-18:30.

Mötesid: 868 0360 3858 lösen: 558238.

SÖNDAG

Stockholm Steppers 19:00 – 20:00 Big Red Book Meeting

Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81740114770

Meeting ID: 817 4011 4770

Meetings in English

stockholmsteppers@gmail.com 

Under pandemin

Möten via Zoom under pandemin – här hittar du en lista över de fysiska grupper som p.g.a. pandemin nu har möten online, samt information om hur du använder tjänsten Zoom.