Möten på telefon och online

Möten på telefon

Gruppen ACA Telefonmöten har alla sina möten på telefon.
För mer information:
https://acatelefonmote.wixsite.com/acatelefonmote

Kontakt:
acatelefonmote@gmail.com

Möten online

Regnbågsbarnen är ett zoommöte för hela Sverige för dig som är hbtqia+.
Välkommen på onsdagar kl 18-19.30!
Logga in på zoom med vårt mötes ID: 626 394 7067
och passcoden: 1969Frihet

mötesmanual: https://docs.google.com/document/d/1kz-f4tXd8ZvBDIsJ7WbjDBGF8m1OpDEJ6W69P5mTvsw/edit?usp=sharing
Kontakt: regnbagsbarnen@gmail.com

Under pandemin

Möten via Zoom under pandemin – här hittar du en lista över de fysiska grupper som p.g.a. pandemin nu har möten online, samt information om hur du använder tjänsten Zoom.