Möten på telefon och online

Möten på telefon

Gruppen ACA Telefonmöten har alla sina möten på telefon.
För mer information:
https://acatelefonmote.wixsite.com/acatelefonmote

Kontakt:
acatelefonmote@gmail.com

Möten online

Regnbågsbarnen är ett zoommöte för hela Sverige för dig som är hbtqia+.
Välkommen på onsdagar kl 18-19.30!
Logga in på zoom med vårt mötes eget ID: 626 394 7067
och passcoden: 1969Frihet


Kontakt: 
regnbagsbarnen@gmail.com

Under Corona

Under Corona flyttar en del fysiska grupper ut på Zoom, du hittar mer info om det här.