Möten på telefon och online

Möten på telefon

Gruppen ACA Telefonmöten har alla sina möten på telefon.
För mer information:
https://acatelefonmote.wixsite.com/acatelefonmote

Kontakt:
acatelefonmote@gmail.com

Möten online

TISDAG

ACA Kvinnogruppen kl.20:00 – 21:30

Meeting ID: 845 1289 6945

Lösenord: 1dagitaget

Länk till mötesordning:

https://docs.google.com/document/d/1ge5GI1qETzvtWOpqePKGvH6hjg4oPvfNM7-6mhZ2vqk/edit

Stockholm Steppers kl.21:00-22:00 

Strengthening My Recovery ACA meeting, Welcome! ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82461337386

Meetings in English

stockholmsteppers@gmail.com 

https://bit.ly/m/StockholmSteppers_ACA_AA_DA

ONSDAG

ACA Jönköping kl.18:00 – 19:00

Zoom MötesID: 4952645287 Password: 707862

För info om våra fysiska möten på Måndagar i Jönköping, se under ”MÖTEN” och ”SÖK MÖTEN” i rullgardinsmenyn. Vi svarar sporadiskt på e-post.

Email: acajonkoping@gmail.com

Kvinnors resa Kvinnors liv zoombaserat möte som är öppet för de som identifierar sig som kvinnor eller icke-binära

Onsdagar 20-21:15

Zoom länk https://us02web.zoom.us/j/85665676773?pwd=eGJYVlhTOHVqWFQ3dmlmZWRRKzFGZz09 Mötes ID: 856 6567 6773 Lösenord: 988491

Email:kvinnorsresa@gmail.com

Regnbågsbarnen är ett zoommöte för hela Sverige för dig som är hbtqia+.
Välkommen på onsdagar kl 20:30-21.30!
Logga in på zoom med vårt mötes ID: 841 6750 3003
och passcoden: 1969Frihet

mötesmanual: https://docs.google.com/document/d/1kz-f4tXd8ZvBDIsJ7WbjDBGF8m1OpDEJ6W69P5mTvsw/edit?usp=sharing
Kontakt: regnbagsbarnen@gmail.com

TORSDAG

18:30-20:00 Trygghetsgruppen ONLINE

https://trygghetsgruppenonline.com – Inloggning & information om gruppen: trygghetsgruppenonline.com *** andra torsdagen i månaden praktiskt möte innan ordinarie möte trygghetsgruppenonline@gmail.com

Riktigt Liv 19:00-20:30

För digitalt deltagande via Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTnzJlnTmO9MzTG_9Dz9LWK8e_WXbQ7J6uHi-FtPEBo81%40thread.tacv2/1695237799100?context=%7b%22Tid%22%3a%224f2351fb-5795-47e7-b979-0d281c1db1ae%22%2c%22Oid%22%3a%22e943ed15-af57-4e0e-80e1-d07070c762c2%22%7d

Stockholm Steppers 21:00-22:00 

Strengthening My Recovery ACA meeting, Welcome! ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82461337386

Meeting in English

stockholmsteppers@gmail.com 

https://bit.ly/m/StockholmSteppers_ACA_AA_DA

FREDAG

ACA Gläntan 18:45-20:00

Mötesid: 895 7178 7801 Lösenord: 558238

Info & mötesordning: https://acaglantan.wixsite.com/glantan/moten

acaglantan@gmail.com

LÖRDAG

ACA Gläntan 10.30-12.00

Mötesid: 895 7178 7801 Lösenord: 558238

Info & mötesordning: https://acaglantan.wixsite.com/glantan/moten

acaglantan@gmail.com

Stockholm Steppers 19:00 – 20:00 Big Red Book Meeting

Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81740114770

Meeting ID: 817 4011 4770

Meetings in English

stockholmsteppers@gmail.com 

https://bit.ly/m/StockholmSteppers_ACA_AA_DA

SÖNDAG

Trygghetsgruppen ONLINE kl 9:30-11:00

För mer information:
https://trygghetsgruppenonline.com

Kontakt: trygghetsgruppenonline@gmail.com