Om ACA:s namn & logo

Adult Children of Alcoholics förkortas oftast med ACA i USA, men även med ACoA. Det är vanligt att inte ta med bokstäver som enbart representerar prepositioner i förkortningar på engelska. Dock finns det inga enhetliga regler som efterföljs.

Det finns en geografisk gräns; väster om Mississippifloden heter programmet oftast ACA, och mot öster, ACoA. Vissa ACA grupper har dessutom tagit ett beslut om att ACA ska stå för Adult Children Anonymous men dessa grupper tillhör samma Tolvstegsprogram och samma World Service Office i Torrence California.

På riksmötet i Mora beslutades att ACA-Sverige skall ta bort o:et i logotypen. Egentligen finns inte det med i originalet, utan lades till (av okänd anledning) när logotypen började användas i Sverige.