Steggrupp sökes/finnes

Här kan du som har svårt att hitta steggrupper eller sponsor i närområdet anmäla intresse. Skicka den text med kontaktuppgift som du vill ska stå här till
internetansvarig


Vad är en steggrupp?
Steggrupper kan bildas av vilka ACA-medlemmar som helst som är intresserade av att hjälpas åt med att jobba genom de 12 stegen. Ofta jobbar gruppen med hjälp av en arbetsbok,  se https://www.yourvismawebsite.com/aca-servicegruppen/natbutik  Steggrupper kan startas av en hel ACA-grupp som gemensamt bestämmer sig för att jobba genom stegen eller av någon enskild som annonserar efter acavänner till en steggrupp via en lapp på mötet, i mötespärmen, på en anslagstavla eller kanske via hemsidan – som på denna sida.

Steggrupp Sökes

Jag sökersteggrupp att arbeta genom de 12 stegen tillsammans med. Jag bor i Varberg och det finns ingen ACA-grupp i närheten.
Mina kontaktuppgifter är