Steggrupp/sponsor sökes/finnes

Här kan du som har svårt att hitta steggrupper eller sponsor i närområdet anmäla intresse. Skicka den text med kontaktuppgift som du vill ska stå här till
internetansvarig


Vad är en steggrupp?
Steggrupper kan bildas av vilka ACA-medlemmar som helst som är intresserade av att hjälpas åt med att jobba genom de 12 stegen. Ofta jobbar gruppen med hjälp av en arbetsbok,  se https://www.yourvismawebsite.com/aca-servicegruppen/natbutik  Steggrupper kan startas av en hel ACA-grupp som gemensamt bestämmer sig för att jobba genom stegen eller av någon enskild som annonserar efter acavänner till en steggrupp via en lapp på mötet, i mötespärmen, på en anslagstavla eller kanske via hemsidan – som på denna sida.

Vad är en sponsor/medresenär?

För att kunna göra hållbara framsteg i ACA och för att få hjälp med att bryta isoleringen behöver vi en medresenär eller sponsor. I den unika sponsorskapsmodell som används i ACA är sponsor och sponsee jämställda parter, som på lika villkor söker svar och lösningar tillsammans. Som medresenärer i tillfrisknandet, behöver vi inte längre vara rädda för att sponsorskapet ska bli ett återskapande av den dominans, försummelse eller kontroll som vi upplevde som barn. För många av oss blir sponsorskapet i ACA vår första chans att skapa en relation baserad på jämlikhet och ömsesidig respekt.

En medresenär/sponsor är en person som går regelbundet på möten och som har arbetat med de 12 stegen. Personen har gjort framsteg i sitt eget tillfrisknande från effekterna av att ha vuxit upp i ett dysfunktionellt hem. En medresenär/sponsor ger inte råd, lånar ut pengar eller verkar som en rådgivare. Medresenären är en tillfrisknande ACA-medlem som delar med sig av sina erfarenheter, sin styrka och hopp som den själv fått genom progammet. Medresenären kan hjälpa dig när du arbetar med dina steg eller med andra delar av programmet. För vidare information hänvisas till kapitel 11 i ACAs Stora Bok, “ACA Sponsorskap: Medresenärer”, samt i broschyren Sponsorskap inom ACA: Medresenärer (Fellowtravellers).


Sponsor sökes

Jag är precis klar med steg ett och jobbar i en stegarbetsgrupp. Kommer påbörja terapi innan sommaren. Är ganska självgående och tror inte att jag kommer behöva så mycket stöd. Du får gärna ha viss HBTQ-kompetens.Hör av dig till miss@lucyfair.com april 2021

Sponsor/tillfriskandepartner som inte tror på gud sökes. Jag har 10 år i programmet, gör stegen för tredje gången och som en del i gottgörelsen till mig själv har jag lovat mina inre barn att leta efter en sponsor/tillfrisknandepartner som aldrig blandar in gud i mitt tillfrisknande. Finns du? Kön likgiltigt.

Tacksam för svar till inglev@bahnhof.se maj 2021