Aktuellt i andra delar av världen

Här kan du hitta information om vad som händer i ACAinternationellt och i andra länder, som workshops, konvent, internationell service, ny översatt litteratur. Mer finns på respektive lands hemsida.

Internationella ACA-sidan (http://www.adultchildren.org/)

Här kan du hitta möten över hela världen:

https://adultchildren.org/meeting-group/

Här är den internationella recovery events kalendern, med workshops och konvent:

https://acawso.org/events/

Här är kommitté kalendern där du kan delta och göra internationell service:

https://acawso.org/committees-calendar/

*************************************

Norska ACA (http://www.acanorge.org/)

Danska ACA (http://www.aca-danmark.dk/)

Engelska ACA (http://www.adultchildrenofalcoholics.co.uk/)

(ACA-aktiviteter i Sverige finns här)