Så fungerar ACA

De tolv stegen i ACA:s program hjälper oss med de problem som kommer av att ha växt upp i ett dysfunktionellt hem där det också kan ha funnits missbruk (av alla de slag: mat, sex, relationer, droger osv) och även de problem detta kan ha orsakat i våra liv. På ACA:s möten kan vi finna gemenskap, igenkänning trygghet och tillit att uppleva det vi aldrig tillåtit oss att känna eller uttrycka förut. Vi lär oss att känna. Vi upptäcker en känsla av ett eget själv med ett eget värde. Vi lär oss att inte behöva vara perfekta och vi ser hur driften att vara perfekt drev oss till beteenden som orsakat problem för oss själva och andra. När vi ingår i en gemenskap upptäcker vi att vi inte behöver välja eller reagera självdestruktivt utan kan förändra våra liv genom att agera och göra nya annorlunda val.

De flesta av oss börjar genom att gå på flera olika möten och sedan välja det eller de som passar oss. Vi gör mötena till del av vår vardag.

Genom att gå på möten och arbeta med De Tolv Stegen lär vi oss att bli de hela människor vi förtjänar att vara. Vi delar med oss av vår erfarenhet, styrka och hopp på mötena, och du kan dela med dig av din historia. Tillsammans kan vi läka från våra uppväxter i dysfunktionella hem med andra som förstår och känner igen sig. Vi använder oss av självmedkänsla, den inre älskande föräldern och lär oss att lyssna på oss själva och våra inre barn.

Här hittar du en en del information som förklarar mer av vad ACA är, hur det fungerar och annat som är viktigt för att läka från en dysfunktionell uppväxt i ACA.

Vanliga frågor

Ljudfil: En av ACA:s grundare presenterar ACA:s tolv steg