Så fungerar ACA

De tolv stegen i ACA:s program hjälper oss med de problem som eget och andras missbruk (av alla de slag: mat, sex, relationer, droger osv) har orsakat i våra liv. På ACA:s möten finner vi trygghet och tillit att uppleva det vi aldrig tillåtit oss att känna eller uttrycka förut. Vi lär oss att känna. Vi upptäcker en känsla av ett eget själv med ett eget värde. Vi lär oss att inte behöva vara perfekta och vi ser hur driften att vara perfekt drev oss till maniska beteenden som trots eller hyckleri mot andra. Vi upptäcker att vi inte behöver välja eller reagera självdestruktivt utan kan förändra våra liv genom att välja positiva alternativ.

De flesta av oss börjar genom att gå på flera olika möten och sedan välja det eller de som passar oss. När vi gjort det så låter vi mötena bli en del av vår vardag.

Genom att gå på möten och arbeta med De Tolv Stegen lär vi oss att bli de hela och sunda människor vi förtjänar att vara. Det enda vi kan göra är att dela med oss av vår erfarenhet, styrka och hopp, och be dig att dela med dig av din historia och din tillväxt med oss.

Här hittar du en en del information som förklarar mer av vad ACA är, hur det fungerar och annat som är viktigt för att tillfriskna i ACA.

Ljudfil: En av ACA:s grundare presenterar ACA:s tolv steg