Servicegruppen (SG)

Gemensam struktur för SG (pdf)
Riktlinjer och inre struktur för SG
Stadgar för Servicegruppen

Vill du göra service i Servicegruppen? Aktuell info om vilka serviceposter som är vakanta finns i det senaste SK-protokollet. Information om vad SG gör och vad som ingår i respektive posts uppdrag finns i riktlinjerna ovan.
Vid intresse maila: info (snabela) aca-sverige.org.

Servicegruppen blev till då programmet hade börjat växa i Sverige. Det uppstod ett behov av ett gemensamt serviceorgan. Detta för att underlätta både kommunikation mellan de befintliga grupperna, och fortsatt tillväxt i form av nya grupper.

ACA:s Servicegrupp är ingen fysisk plats utan en grupp ideella frivilliga, som ombetts utföra nödvändig service för att ACA i Sverige ska kunna fortgå och finnas tillgängligt för alla vuxna barn som vill ha hjälp. Servicegruppen har därför ingen besöksadress, men vi har andra kontaktvägar: telefon och mailadress.

Vi hänvisar alla frågor till vår telefonsvarare, där ni kan lämna ert namn och telefonnummer och eventuellt ert ärende. Vi kommer då att ringa upp Er så snart vi kan. Ni kan också skicka e-post till oss. Eller så kanske ni finner svar på era frågor i texterna på denna hemsida.

Servicegruppen fungerar dels som en kontakt för ACA utåt och dels som en informationstjänst och samordnare inom gemenskapen. Servicegruppen ansvarar bl.a. för översättning av litteratur, informationskanaler som denna hemsida, samordning av SK-mötet, utskick av information till enskilda, behandlingshem och andra som hör av sig.

SG minnesanteckningar

Servicegruppen träffas ungefär var tredje vecka över Zoom för att diskutera praktiska frågor och kolla av hur det går att utföra det som grupperna önskat genom SK (Servicekonferensen). Alla möten diarieförs och det finns ett önskemål att dessa minnesanteckningar görs tillgängliga via hemsidan så att alla kan följa servicegruppens arbete och diskussioner. Ibland kan en del diskussionsunderlag behöva bifogas, t.ex. motioner, mm, och det görs i mån av tid.

Äldre minnesanteckningar, 2017 och bakåt

Här kan du läsa mer om serviceposter och strukturen inom ACA:
Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Office (WSO)
ACA 12 traditioner