Att starta en ny grupp

Här finns lite tips och en del broschyrer som andra grupper haft – och fortfarande har – glädje av när de startat.

ACA handlar om självhjälp och det är inget konstigt eller svårt att starta en ACA-grupp. Man brukar säga att det räcker med två personer som träffas för att det ska kunna bli ett möte, men sedan finns det vissa kriterier för att det ska kallas ett ACA-möte, t.ex. att man följer ACA:s 12 traditioner. Detta för att ACA:s program inte ska urvattnas utan få fortsätta hjälpa människor i 12-stegsanda och inte sammanblandas med andra lösningar och program och för att du ska kunna gå på vilket ACA-möte som helst i världen och fortfarande kunna känna igen dig och känna tryggheten som du lärt känna på ditt möte ”hemmavid”.

Hur folk hittar varandra för att starta nya grupper kan variera, men vissa träffas på konvent och riksmöten, dvs platser där många vuxna barn samlas. Andra kan annonsera i en lokal tidning eller sätta upp lappar på utvalda platser för att sprida budskapet om att ert ACA-möte finns. Nu kan du också använda ACA:s hemsida om du vill söka likasinnade den vägen. Den sidan kan du hitta via menyn, se under ”Möten”. Om du vill anmäla intresse – maila då Internetansvarig.

Det material som är konferensgodkänt av ACA rekommenderas att användas av alla grupper. Grupperna är självstyrande vad det gäller litteratur, all sorts tolvstegslitteratur kan användas. Grupperna får ändra mötesordningen fritt inom ramen för traditionerna. Det är upp till varje grupp att besluta ifall de vill ha ett öppet eller slutet möte. ACA-grupperna måste ha en e-postadress för att få vara med på ACA:s officiella möteslista på hemsidan. Varje grupp skapar sin egen e-mailadress. Ansvaret att uppdatera den internationella möteslistan ligger på Servicegruppen.

Ekonomi
Varje grupp ansvarar för sin egen ekonomi. I Stora Röda Boken finns det en rekommendation om att skicka överskottspengar till övriga ACA. Rekommendationen är att gruppen har till 2 månadshyror eller motsvarande och skickar överskottet till ACA Sverige (kontonummer finns under ”Kontakt”.

Startpaket med broschyrer.

Varje nystartad grupp får 20 st Nykomlingsfoldrar gratis, se mer info under Litteraturinköp.