Aktuellt

Sök Möte i städer

Sök Möte på telefon

Är jag ett vuxet barn?

Välkommen till ACA:s officiella hemsida! Klicka på menyrubrikerna för fler alternativ.

Svar på vanliga frågor för nykomlingar.

Skulle sidan med mötestiderna inte fungera kan du gå till Möteslistan som pdf (nedladdningsbar och klar för utskrift)

ACA – Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella  familjer – är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti, eller institution, engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

ACA är en gemenskap där vi arbetar med de 12 stegen för att tillfriskna från effekterna av vår uppväxt. Vi är alla här av olika skäl, men delar erfarenheten av att ha vuxit upp i en omgivning där det funnits beroende av olika slag, eller annan dysfunktion. Det har lett till att vi har utvecklat olika sätt att överleva, och för att hantera dessa överlevnadsstrategier erbjuder ACA hjälp till självhjälp.

Vi arbetar efter de 12 stegen som utvecklats av AA, och sedan anpassats av oss, till oss. Våra grupper finns över hela landet och de 12 traditionerna hjälper grupperna att fungera.


Detta är de karaktärsdrag vi verkar ha gemensamt då vi vuxit upp i ett alkoholistiskt eller på andra sätt dysfunktionellt hem (Checklistan).

1) Vi blev isolerade och rädda för människor och auktoritetsgestalter.
2) Vi blev bekräftelsesökare och förlorade vår identitet längs vägen.
3) Vi blir skrämda av arga människor och all personlig kritik.
4) Vi blir antingen alkoholister, gifter oss med en, eller båda delarna, eller också hittar vi någon
annan tvångspräglad personlighet, som till exempel en arbetsnarkoman, som kan uppfylla våra sjuka behov av att bli övergivna.
5) Vi lever livet utifrån ett offers perspektiv och är attraherade av denna svaghet i våra kärleks- och vänskapsrelationer.
6) Vi har en överutvecklad ansvarskänsla och det är lättare för oss att engagera oss i andra än i oss själva. Detta gör det möjligt för oss att inte titta alltför noga på våra egna fel, osv.
7) Vi får skuldkänslor när vi står upp för oss själva istället för att ge efter för andra.
8) Vi blev beroende av spänning.
9) Vi blandar ihop kärlek och medlidande och tenderar att ”älska” människor som vi kan ”tycka synd om” och ”rädda”.
10) Vi har tryckt ner känslorna från vår traumatiska barndom och förlorat förmågan att känna eller uttrycka våra känslor eftersom det gör så ont (förnekelse).
11) Vi dömer oss själva skoningslöst och har en mycket låg självkänsla.
12) Vi är beroendepersonligheter som är skräckslagna för att bli övergivna och som gör vad som helst för att hålla fast vid en relation för att slippa uppleva smärtsamma känslor av övergivenhet – något vi har fått från att ha levt med sjuka människor som aldrig var känslomässigt där för oss.
13) Alkoholism är en familjesjukdom. Vi blev ”med-alkoholister” och utvecklade karaktärsdragen hos sjukdomen, även om vi inte själva började dricka.
14) ”Med-alkoholister” reagerar snarare än agerar.

 

Motioner till ACA Världskonferens, ABC 2020, senast 30 november

Each year the ACA WSO holds our Annual Business Conference (ABC) and ACA World Convention (AWC) in April. This coming year they will be held April 23-26, 2020 in Boca Raton, Florida.

If your group has an idea that may benefit ACA Worldwide, you can submit it as a proposal for potential inclusion on the agenda at the ABC.  All proposals will become part of a Ballot in January.

The specific process and timing are as follows:
If your group feels it may have a proposal to submit, your first step should be to go to this website page – https://acawso.org/category/ballot-prep/ – to find these documents:

  1. “Is it a Proposal or should it go to a Committee” – provides contact Information about WSO Committees.
  2. “Proposal Guidelines” – provides guidance about what makes a good proposal and it will also help you determine whether your idea should be submitted as a proposal, or if instead it can be submitted to a WSO Committee.
  3. “Crafting a Proposal” – provides information about how to best create a proposal.

When you’re ready to submit your proposal to be considered for the ABC agenda do the following:

After you have completed these tasks, the following happens:

  • Proposals are reviewed by the appropriate committee(s) and trusted servants and, if needed, the intent clarified with the submitting group.
  • After a WSO analysis of the proposal has been added, the proposal is added to the Ballot and sent to all registered groups by January 15, 2020.
  • Ballots must be returned to WSO no later than March 31, 2020.
  • Proposals that receive at least a 60% affirmative vote will then be placed on the agenda for consideration at the 2020 ABC.

If you have any questions about this proposal process, (or need assistance drafting a proposal) please send an email to bpc@adultchildren.org.

Yours in Service,

The 2020 Ballot Preparation Committee

ACA Europe changes & call for service – July 6th Teleconference #1

Dear European ACA fellows!

ACA Europe is going through changes and expanding, and the current European Committee is rotating out.

You will find a Call for Service attached, which was written by the Temporary Organising Committee, formed from the European Teleconference Calls, also working on an outline of transition.

We hope some of you will consider stepping up to do service that can benefit our European ACA community.

Please distribute the Call to Service widely by hardcopy, mail, and at service- and regular meetings.

Our intention is to have a transparent, inclusive, and open proces, to secure we develop an enhanced service structure to benefit us all, and have a new European Committee in place latest by April 2020 (the ABC in Florida).

We hope you join the ACA EC teleconference calls and to see you in Minsk in July.

Information at: www.acawsoec.com

Contact: eu@acawso.comeu-secretary@adultchildren.org or eu-finance@acawso.com

In loving service,

The Temporary Organizing Committee for the ACA Europe Service Structure

Majbrit (WSO rep., current ACA EC Chair), Charlie H. (WSO rep., WSO Chair), Fredrik (rep. Sweden), Marc G. H. (rep. The Netherlands and Belgium), Veronica (rep. Switzerland), and Mikkel L. (rep. Denmark)