Servicekonferensen (SK) och Riksmöte (RM)

Servicekonferensen (SK) hålls två gånger per år och är ACA-Sveriges högsta representativa beslutande organ bestående av mötesgruppernas gruppservicerepresentanter (GSR) och betrodda tjänare inom Servicegruppen (SG). Vid konferenserna fattas beslut som rör ACA i sin helhet. Av den anledningen görs motionerna på förhand tillgängliga via ACA Sveriges hemsida och via utskick till mötesgrupperna som då kan ta ställning genom att skicka sin GSR till SK. Genom denna process säkerställer att gruppsamvetet i ACA Sverige får råda. SK hålls oftast i anslutning till konvent två gånger per år och konventet och konferensen tillsammans blir då ett riksmöte. Konferensen är öppen för alla inom ACA men röstberättigade är endast grupprepresentanterna på mötet. Det är gruppsamvetet under mötet som råder, där praktiska beslut tas med stöd av ACA:s 12 traditioner. SK-protokoll skall vara utskickat på mail och på hemsidan högst fyra veckor efter konferensen. Deltagarna på SK skall tillfrågas ifall deras namn får vara med på SK-protokollet

Motioner till Servicekonferensen

Inför mötet kan motioner skickas in. Det är förslag till förändringar inom ACA. Vilken ACA-medlem eller grupp som helst kan skicka in en motion. Man kan också skicka in en motion från en grupp. Dessa skickas till info (snabela) aca-sverige.org före 31/1 för att hinna diskuteras före vårens SK-möte och före 31/7 för att hinna diskuteras före höstens SK-möte. Här finns en vägledning för hur man skriver en motion: Guide (pdf)

Förslagen/motionerna bör först tas upp till diskussion i de olika mötesgrupperna innan beslut tas på SK. Om en grupp eller individ har en protest mot ett förslag så meddelas även detta till info (snabela) aca-sverige.org.

Motionerna som kommit in skickas med i med kallelsen till SK via mail och finns även att läsa i pdf längre ner på sidan.

Grupprapporter

Syftet med grupprapporterna är att vi delar med oss av våra erfarenheter från grupperna i landet. Frågorna är en inbjudan till reflektion vad vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det i våra hemmagrupper. Grupprapporterna är ett verktyg för att sprida goda exempel och lyfta problem för att gemensamt kunna hitta lösningen och dela med oss av lösningar till varandra. Grupprapporterna är frivilliga att lämna och går att fylla i här: Fyll i grupprapport

Röstning på SK

Innan varje beslut så har alla på SK rätt att yttra sig, sen röstar grupprepresentanterna – bara dem – och om de har konsensus så är det klart. Annars får man diskutera vidare och prova att rösta igen. Obs att en grupprepresentant får ändra sig för att uppnå konsensus – även om inte gruppen finns med på plats. Grupprepresentanten har alltså ett personligt ansvar och kan inte lägga ansvaret på gruppen.
Om de ändå inte är överens så blir det läge för SK att avgöra om detta är en fråga som bör bordläggas eller om 2/3 majoritet ska gälla, mao om det är en fråga som är så viktig att den inte kan vänta, då ambitionen är att alltid nå konsensus.

Manual för att hålla och genomföra ett Riksmöte

Efter beslut på Servicekonferens har en manual skapats för att underlätta för grupper att hålla ett Riksmöte. Den kan också användas för att få en överblick över vad det kan innebära för de grupper som funderar på att anmäla sitt intresse för att hålla ett Riksmöte. Manualen finns här. Förslag på informationstexter och mötesmanualer vid Riskmöte/Konvent finns här.

Beslut tagna på SK och i SG

Här finns en lista på alla beslut som tidigare tagits i ACA: Beslutslängd

Här kan du läsa mer om serviceposter och strukturen inom ACA:
Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Office (WSO)
ACA 12 traditioner

Riksmöte och Servicekonferens i Göteborg 9-11 november 2018

Hej!
Vi vill välkomna er till höstens riksmöte som hålls i Göteborg.
Dörrarna öppnas kl 18 på fredagen 9/11, och sluts åter kl 13 på söndagen 11/11.
På lördagen hålls första mötet kl 9, och öppningsmötet är 10:15. Detaljerat schema kommer inom kort.
Vi hyr lokalen fram till 18, till förmån för översättningsarbetet av gula arbetsboken.
Plats:
Arbetarrörelsens Folkhögskola
Järntorget 7, 413 04 Göteborg
Hur tar jag mig dit?
Från Centralstationen/Drottningtorget: spårvagn 1 (mot Tynnered), 3 (mot Marklandsgatan), 9 (mot Kungssten), 11 (mot Saltholmen) och buss 60 (mot Masthugget)
Från Nordstan: buss Rosa Express (mot Billdal) & spårvagn 6 (mot Kortedala)
Skutta av vid hållplats Järntorget.
En praktisk app att ha för planering av resväg eller köp av biljett: Västtrafik To Go
I kärlek och service /ACA Johannesgruppen & ACA Pärlan

Här finns länk till riktlinjerna för SG och ACA:s stadgar.

Riksmöte i Västerås 24/3 2018

Det närmar sig riksmöte våren 2018!

Datumet är lördag 24/3 och adressen är
Västerås Folkhögskola
Kristinagatan 12 i Västerås

Länk till inbjudan finns här och mötesschema hittar du här.

Här finns länk till kallelse inklusive motioner att ta ställning till. Här finns länk till riktlinjerna för SG och ACA:s stadgar.

Tillsammans för tillfrisknande!