Kallelse till ACA:s Service Konferens och Riksmöte i Stockholm 17/12-22

Hej!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 17 december 2022 i Stockholm, på Birkagården, Karlbergsvägen 86B kl.12 – 17.

Motion jämte SG:s svar bifogas som bilaga 1. Servicekonferensen hålls i anslutning till att ett konventet anordnas i Stockholm. Mer information om konventet kommer att publiceras på hemsidan. 

Länk till Kallelsen:

https://docs.google.com/document/d/17NxMlnT7bFuH9GjDqsXA9wuBDow9fxwy8BevTR8pXDQ/edit?usp=sharing

Välkomna!