ACA:s Löften

 1. Vi kommer att upptäcka våra verkliga identiteter genom att älska och acceptera oss själva.
 2. Vår självkänsla kommer att öka när vi dagligen bekräftar och uppskattar oss själva.
 3. Rädslan för auktoritetsgestalter och behovet av att söka bekräftelse kommer att lämna oss.
 4. Vår förmåga att dela intimitet kommer att växa inom oss.
 5. Vi kommer att attraheras av styrkor och bli mer toleranta mot svagheter allteftersom vi tar itu med våra problem med övergivenhet.
 6. Vi kommer att njuta av att känna oss stabila, fridfulla och ekonomiskt trygga.
 7. Vi kommer att lära oss hur man leker och har roligt i livet.
 8. Vi kommer att välja att älska människor som kan älska och ta ansvar för sig själva.
 9. Det kommer att bli lättare för oss att sätta sunda gränser.
 10. Allteftersom vi intuitivt gör sundare val kommer våra rädslor för misslyckande och framgång att lämna oss.
 11. Med hjälp av vår stödgrupp i ACA kommer vi långsamt att släppa taget om våra dysfunktionella beteenden.
 12. Gradvis med hjälp av vår Högre Kraft kommer vi lära oss att förvänta oss det bästa och att
  få det.