Möten

Att gå på ACA-möten är en central del i vår läkning efter att ha växt upp i dysfunktionella familjer. Här kan du hitta ett möte nära dig eller delta i ett möte på telefon eller online.

Sök befintligt möte i städer
Sök befintligt möte på telefon eller online
Möteslistan som pdf (nedladdningsbar och klar för utskrift)

Möten i övriga länder

Att starta en ny grupp (startpaket, mm)
Intresserade av att starta ett möte
Söka sponsor, sponsee och steggrupp

Ser du att något inte stämmer i möteslistan? Kontakta internetansvarig.
Observera att uppdatering av möten kan ta cirka en vecka.

Öppna möten är öppna för alla som är nyfikna på vad ACA är för något.
Slutna möten är till för dem som går på ACA för att få hjälp för egen del och som känner igen sig i tredje traditionen som lyder ”Enda villkoret för medlemskap i ACA är en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj.”

Vissa möten har ibland önskemål om teman, som t.ex. kvinno/mansmöte, men enligt tredje traditionen är alla medlemmar välkomna på ett ACA-möte. Vid behov kan därför temat ändras så du är välkommen oavsett önskemål om tema.

Läs mer på ”Broschyrer” / ”Om öppna och slutna möten”

ACA:s möteslista görs av ACA:s medlemmar. Den är levande och ändras ständigt. Ansvarig för att ändringarna görs är internetansvarig för ACA Sverige, men vi kan inte garantera att möteslistan stämmer. Därför är det extra viktigt att du som medlem direkt meddelar om du märker att ett möte inte finns eller att något annat inte stämmer i möteslistan. Vi har ett gemensamt ansvar för möteslistan. Obs att möten får kallas för ACA-möten även om de inte är med på möteslistan.

Ser du att något inte stämmer i möteslistan? Kontakta internetansvarig.