ACA:s servicestruktur

Riktlinjer för servicestrukturen är utvecklade för att trygga kontinuiteten och tillväxten inom ramen för De Tolv Traditionerna. Vi är öppna för förslag eller synpunkter på dessa riktlinjer.

Servicegruppen (SG) har ett gemensamt ansvar för den service som Servicekonferensen (SK) önskar få utfört, för att på bästa sätt sprida budskapet vidare. SK är en konferens där ACA-medlemmar möts 2 ggr per år för att besluta om motioner som kommit in. Servicegruppen är ingen fysisk plats och vi har inget kontor; månatliga möten sker online. SG består för närvarande av en handfull medlemmar som gör service på fritiden utan betalning, även om ersättning för resor och logi utgår i samband med servicearbete. Utan medlemmarnas engagemang växer inte ACA, därför är det viktigt att besöka hemsidan regelbundet eftersom det är här vi på enklast sätt kan förmedla nyheter till övriga medlemmar.

Under SK ligger WSO i strukturen. WSO sköter ACA:s internationella ärenden, men agerar på uppdrag av medlemmarna, genom SK.

service

Man kan säga att ACA:s uppbyggnad och struktur är omvänd i jämförelse med vanlig organisationsstruktur. Det yttersta ansvaret för programmet och den enskilda gruppens fortlevnad ligger hos medlemmarna. På alla nivåer är vår enda högsta auktoritet en älskande Gud och vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare.

Här kan du läsa mer om serviceposter och strukturen inom ACA:
Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Office (WSO)
ACA 12 traditioner