Broschyrer, mötesordning mm.

Dessa broschyrer finns idag tillgängliga på svenska. OBS att det finns fler på engelska på WSO:s hemsida (www.adultchildren.org). Här har vi valt att sortera dem efter Startpaket / Kuvert för nykomlingar / Info för offentliga platser. Om du tycker att något fattas, kontakta SG.

(Du kan högerklicka på länkarna nedan och klicka på ”Spara mål som…”, annars kommer ett nytt fönster öppnas)

Startpaketet:
Information till nya grupper (om ACA)
Om öppna och slutna möten
Info om temagrupp
Mötesmanual (inkl övriga texter som ofta läses)
Mötesmanual (inkl övriga texter som ofta läses) – redigerbar

ACA:s Tolv steg
ACA:s Tolv steg större teckenstorlek
ACA:s Tolv traditioner

ACA:s Tolv traditioner större teckenstorlek
ACA:s Tolv traditioner med fördjupningstext (OBS ej omgjord till ACA ännu, fortfarande ACoA)
Problemet (i löpande text)
Lösningen
ACA:s löften
ACA:s löften större teckenstorlek
Checklistan (problemet i listform)
Checklistan (problemet i listform) större teckenstorlek

Praktiskt möte (odt)
Praktiskt möte (doc) Dessa praktiska möte-dokument är tänkt som vägledning och bör redigeras för att anpassas till just ert möte.
Gruppinventering (odt)
Gruppinventering (docx)
Dokumenten för gruppinventering är författad av SG och är tänkt som en vägledning för ett gruppsamvetsmöte, då större frågor tas upp. Synpunkter på dessa dokument välkomnas.

Foldrar:
Sponsorskapsfoldern

Här hittar du innehåll som många väljer att ha i sina Välkomstkuvert till nykomlingar:
16 frågor (Kan ACA vara något för mig?)
Familjesjukdomen (Kortare sammanfattning om vad ACA är) **
Gula foldern (Längre sammanfattning om vad ACA är)
ACA:s Servicestruktur (Struktur och riktlinjer för ACA)

** = Vi ber er att uppmärksamma att adressen i ”Familjesjukdomen” tyvärr inte stämmer. Av tekniska skäl kan det dröja innan den blir uppdaterad.

Info för offentliga platser:
Broschyrerna ”16 frågor” och ”Gula foldern” ovan kan förslagsvis läggas på bibliotek, vårdcentraler, psykmottagningar, på olika föreningar som verkar mot alkohol, andra grupper inom tolvstegsgemenskapen eller liknande.
16 frågor (Kan ACA vara något för mig?)
Gula foldern (Längre sammanfattning om vad ACA är)

ACA Flyers, kan hängas upp på anslagstavlor eller delas ut.

Mer information och broschyrer (på engelska) finns att finna på WSO:s hemsida.

Det finns också information och broschyrer på ACA Europas hemsida.