Välkommen till READY SET GO!!

RSG – EN INTRODUKTION TILL ACA

Ready Set GO!! Är slutna möten som introducerar ACA. Vi talar om ACAs 12 Steg, ACAs program och det inre barnet, på ett strukturerat sätt över 6 veckor. Vi tillämpar de 12 traditionerna för at upprätthålla säkerhet för gruppen.

Ready Set GO!! är en introduktion till ACA som riktar sig både till nykomlingar och medlemmar med mer erfarenhet. Vi går igenom ACAs tolv steg och söker en klarhet och förståelse av ACAs program. Ready Set GO!! förbereder medlemmar för att, när de sen känner sig redo, arbeta vidare ACAs gula stegarbetsbok. Materialet är i huvudsak på engelska. Delningar kan göras på det språk du känner dig bekväm med.

Vi välkomnar dig att lämna rädsla och ångest bakom dig medan du ägnar dig åt att uppleva introduktionsmötena.

Materialet kommer från ACA stora röda bok, the ACAs stegarbetsbok, och vår meditationsbok Strengthening My Recovery. Den som deltar behöver lyssna till materialet med ett öppet sinne och ett öppet hjärta och ha en önskan om att lära sig mer om tillfrisknande i ACA och emotionell nykterhet. Vårt syfte är enkelt: att introducera nya medlemmar till ACAs program och ACAs 12 steg genom att förmedla klarhet och förståelse i hur ACAs 12 steg kan vara en lösning och hur kontakt med det inre barnet kan realiseras. Till varje steg medföljer arbetsmaterial. Kort tid kommer ges för arbete med detta. Appendix B innehåller kopior av arbetsbladen. Det finns inget rätt eller fel sätt att arbeta med dessa blad. De kan användas om och om igen medan vi växer i programmet.

Ready Set Go!! (RSG) workshop på Swenglish

================================================

OBS: Söndagar: den 28:e juni, samt 5:e, 12:e , 19:e och 26:e juli, och den 2:a augusti, 2020.  Klockan 10.30 – 12:30

================================================

Workshopen hålls via Zoom:

Du kan ringa in +46 8 5050 0829 eller logga in (länken nedan)

https://us04web.zoom.us/j/76181371002?pwd=QmVYU056VEhsckhYa2VUOXRKTzRTdz0

Meeting ID: 761 8137 1002                               Lösenord: 121212

Det kostar inget att delta och Zoom kan laddas ner gratis, men du står för din egen internetuppkoppling.

=========================================

OBS 1: För att få Ready Set GO!! materialet, arbetsuppgifter med mera som används i workshopen, flyers och annan viktig information som du behöver läsa före RSG mötena mejla 042nin@gmail.com

OBS 2: Ready Set GO!! slut-revideras för att bli konferens-godkänt ACA.

Materialet är endast till för intern användning inom ACA. Kommentarer på materialet sänds till: litstaff@adultchildren.org

Du kan ta del av en summering av Ready Set Go!! i filmen (47 min) på länken: https://www.dropbox.com/s/j9z3qhwwk1lsbo8/Final%20RSG%20DVD%2012%3A12%3A2018.m4v?dl=0


Översikt:

Vecka 1: Introduktion, steg 1, 2 och 3

Vecka 2: steg 4 och 5

Vecka 3: steg 6, 7, 8 och 9

Vecka 4: steg 10, 11 och 12

Vecka 5 och 6: Inner Child Workshop “Awakening My Little One”
(Mejla in en bild av dig själv som barn “little one” 042nin@gmail.com)


FÖRSLAG PÅ FÖRBEREDELSE FÖR DELTAGARE

 • Läs Checklistan, Problemet, De 12 stegen, De 12 traditionerna, Lösningen, och Löftena på egen hand före ditt Ready Set GO!! möte.
 • Erbjud dig/sök en ”sharing partner” under dessa sex veckor.  Det är rekommenderat att en av sharing partners har ett år i ACA.
 • Erbjud dig att hålla i mötet under en vecka av Ready Set GO!!
 • Fortsätt gå på ordinarie ACA möten
 • Slappna av och acceptera att du kan medverka på RSG så manga gånger du vill. Det är en introduktion till ACAs gula stegarbetsbok, som du kan gå över till när du känner dig redo.
 • Har tillit till processen och lita på att stegen erbjuder en lösning.
 • Fråga! Det är ditt tillfrisknande och frågor hjälper oss att förstå och nå klarhet.
 • Skriv ut arbetsbladen i Appendix B om du behöver.
 • Att delta på några ordinarie ACA möten före RSG är att rekommendera.  

Det är hög tid att fokusera på mitt tillfrisknande i ACA!


FÖRSLAG PÅ GUIDELINES FÖR MÖTESLEDARE

 • Be om vägledning att leda RSG mötet. Det är bra om du har tidigare erfarenhet av att leda möten.
 • Följ manus och dela skärmen med de andra deltagarna. Dessa är designat för 6 veckors online workshop.
 • Sponsorer kan upptäcka att RSG kan stötta sponsier som behöver arbeta i ett långsammare tempo
 • Bestäm tid och datum för mötet.
 • Registrera mötet hos WSO (för telefonmöten).
 • Läs eventuella meddelanden i början på mötet.
 • Skriv ut arbetsbladen i Appendix B om du behöver.
 • Skapa en flyer för mötet.
 • Kontakta WSO för att posta flyern på deras sida så medlemmar kan hitta den.
 • Kanske kan du erbjuda RSG möten ett par gånger om året på ditt ordinarie möte.

SÖKANDE MÅL

READY = Jag kommer att bli Redo READY att börja med ACA 12 steg.

SET = Ett nytt Sätt SET att leva kommer visa sig i mitt liv .

GO!! = Jag kommer Genomföra GO!! det jag behöver för mitt tillfrisknande.

FÖRSLAG PÅ SÄKERHET

 • Bra om du har deltagit i några ordinarie ACA-möten före deltagande på RSG.
 • Ring in i tid.
 • Försök att ta del efter din bästa förmåga.
 • Dela om texten eller det som ligger dig närmast hjärtat, dela din erfarenhet, styrka och hopp. (3 min. delningar)
 • Respektera andras anonymitet.
 • Var vänlig, artig och respektera alla medlemmar.
 • Att delta i samtliga sex workshops kommer ge dig mest.
 • Gör service: erbjud dig att läsa, vara tidtagare (vid behov) et cetera.
 • Vi tillämpar ”No crosstalk”. Crosstalk innebär att avbryta, hänvisa till, kommentera eller använda innehållet i vad en annan person har sagt under mötet.
 • Vi föreslår att du väljer en ”sharing partner” som du kan dela med under dessa sex veckor. En sharing partner är en annan ACA medlem. Att dela arbetsuppgifterna med en sharing partner, sponsor, medresenär eller din grupp rekommenderas om du känner dig bekväm med det. Den erfarenheten m kan ge det vuxna barnet insikt när hen senare ska välja en sponsor.
 • Störande beteende tolereras inte och varje incident kommer att leda till att medlemmen tas bort från samtalet.

·