Gemensamt ACA-möte online

Lördag 2 maj, kl 10.00-12.00

Eftersom vårens konvent tråkigt nog inte kan hållas bjuder vi in till ett gemensamt ACA-möte där vi kan mötas från alla håll i landet för en stunds gemenskap. 

Tema: Att möta och ta hand om inre barn. 

Varmt välkomna!

Mötet hålls via Google Meet. Du kan ansluta via webläsare, app eller ringa på telefon. Du behöver inget konto.

Länk till mötet finns här:
Anslut till Google Meet
meet.google.com/rhx-fmsp-uwb

Delta per telefon
+46 8 505 451 01‬
Pinkod: ‪939 287 269‬#

Mötesordning
De 12 stegen
De 12 traditionerna
Tematext

Tematexten kommer från en bok som är ny ACA litteratur.
Den heter Loving Parent Guidebook och kommer eventuellt ut redan i år.

Den är till för att omföräldra oss och hjälpa oss vara i lösningen att vara vår egen älskande förälder. Vill ni läsa mer så finns information på acawso.org/category/loving-parent-guidebook/

Denna litteratur håller på att utvecklas, alltså är den inte godkänd ACA litteratur än.
Det är ett utkast och kommer senare att komma tas upp för att kunna bli godkänd litteratur. Det betyder att den inte får användas som ACA-litteratur på möten.

Det finns workshops hos WSO via siten ovan som man kan delta i om man vill!