Regnbågsbarnen har ett nytt zoom id

Regnbågsbarnen har ett nytt zoom id: 841 6750 3003

med samma passcode: 1969Frihet

Välkomna alla HBTQIA+ personer!