Ny tydlig inre barn vänlig praktisk mötesordning!

Nu ligger en ny inre barn vänlig mötesordning under fliken litteratur. Med första traditions meditation, tydlig beskrivning av gruppsamvetes processen och rekommendationer för serviceposter.