Förseningar i litteraturförsäljning

Litteraturförsäljningen har ett tillfälligt avbrott, beräknas vara tillbaka igen fr.om. 29 augusti.