För de grupper som vill ha pappersutskick

Vid senaste Servicekonferensen beslutade vi att ta bort pappersutskick till grupperna eftersom att vi använder epost istället, all information läggs också upp på hemisdan. Vill en grupp ändå ha utskick så kan de anmäla det till servicegruppen på info@aca-sverige.org