Påminnelse om deadline för motioner till Service Konferensen (SK) är den 31 januari 2022