Nytt online möte med Trygghetsgruppen med start torsdag 4 februari kl.18:30

Vi startat en ny grupp och ett nytt Zoom-möte från  den 4/2
Trygghetsgruppen ONLINE.
Möte torsdagar med start från 4/2 kl 18,30-19-30, andra torsdagen i månaden praktiskt möte innan ordinarie möte kl 18,30-20.

Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/85059485949?pwd=azZ3V1pxeURUWDZrN2JPU3hpRXhsZz09

Meeting ID: 850 5948 5949
Passcode: 4QNMMZ

mötesordning: https://docs.google.com/document/d/1mqr3_oHx81tm0Te-d6aJmLnHAAwdZiy2R3cndDYtu0I/edit?ts=60194f4a


Information om mötet:

1 torsdagen i månaden: Månadens steg. Vill någon dela med sig av steget, annars läser vi sammanfattningen från den Gula arbetsboken i cirka 5-7 minuter.

OBS – mötet är 1,5 timme
2 torsdagen i månaden: Praktiskt mote, 30 minuter, se separat dokument. Vi läser ur BRB (Big red Book) i cirka 3-5 minuter.

3-4 torsdagen i månaden: Läs ur BRB (Big red Book) i cirka 5-7 minuter.

5 torsdagen i månaden: Välj ut 1 karaktärsdrag och läs ur The Laundry Lists Workbook eller BRB.

Ha gärna Big red book, Svenska Arbetsboken, The Laundry Lists Workbook och Strengthen My Recovery till hands för att följa med i läsningen, OBS inget tvång.