Motions förslag för ACA Världens Framtid

Förslagen till motioner att diskutera och rösta på i grupperna och efter gruppernas urval att senare rösta på på världspraktiskamötet ABC i april finns nu med annan intressant information här: https://acawso.org/category/ballot-prep/.

Till hjälp i diskussionerna i grupperna kring motionsförslagen kommer 3 Torgmöten hållas de kommande veckorna där motionsförslagsgivarna får en chans att informera mer. 6 motionsförslag kommer presenteras på varje torgmöte och det kommer finnas chans att ställa frågor. Inspelningar från torgmötena kommer finnas tillgängliga på länken ovan.

Om du behöver hjälp, maila Motionsförberedelse kommittéen/The ABC Ballot Preparation Committee på: bpc@adultchildren.org.
Tack för att du hjälper till att forma ACAs framtid!

The ABC Ballot Preparation Committee