Kallelse till Servicekonferensen i Malmö 27 april 2019

Här finns kallelsen till den, för den här gången, förkortade Servicekonferensen.

27:e April 2019
Tid: 13:00-15:30
Plats : Malmö Arena hotell
Adress: Hyllie Boulevard 12, Malmö

Servicekonferensen hålls i samband med Världskonventet och information och anmälan för det görs på hemsidan: http://www.acaworldconvention.org/