Gruppsamvetsmöte

På allmän begäran har SG författat nya dokument för gruppinventering. De finns på broschyrer mm.

Vi har även gett förslag till vad möten kan göra då konflikter uppstår inom gruppen, det finns på vanliga frågor.

Mvh, Servicegruppen