Servicekonferensen (SK)

Servicekonferensen (SK) hålls två gånger per år och är ACA-Sveriges högsta representativa beslutande organ bestående av mötesgruppernas gruppservicerepresentanter (GSR) och betrodda tjänare inom Servicegruppen (SG). Vid konferenserna fattas beslut som rör ACA i sin helhet. Av den anledningen görs motionerna på förhand tillgängliga via ACA Sveriges hemsida och via utskick till mötesgrupperna som då kan ta ställning genom att skicka sin GSR till SK. Genom denna process säkerställer att gruppsamvetet i ACA Sverige får råda får råda. SK hålls oftast i anslutning till konvent två gånger per år och konventet och konferensen tillsammans blir då ett riksmöte. Konferensen är öppen för alla inom ACA men röstberättigade är endast grupprepresentanterna på mötet. Det är gruppsamvetet under mötet som råder, där praktiska beslut tas med stöd av ACA:s 12 traditioner. SK-protokoll skall vara utskickat på mail och på hemsidan högst fyra veckor efter konferensen. Deltagarna på SK skall tillfrågas ifall deras namn får vara med på SK-protokollet

Motioner till Servicekonferensen

Inför mötet kan motioner skickas in. Det är förslag till förändringar inom ACA. Vilken ACA-medlem eller grupp som helst kan skicka in en motion. Man kan också skicka in en motion från en grupp. Dessa skickas till info@aca-sverige.org före 31/1 för att hinna diskuteras före vårens SK-möte och före 31/7 för att hinna diskuteras före höstens SK-möte. Här finns en vägledning för hur man skriver en motion: Guide (pdf)

Förslagen/motionerna bör först tas upp till diskussion i de olika mötesgrupperna innan beslut tas på SK. Om en grupp eller individ har en protest mot ett förslag så meddelas även detta till info@aca-sverige.org.

Motionerna som kommit in skickas med i med kallelsen till SK via mail och finns även att läsa i pdf längre ner på sidan.

Grupprapporter

På SK i Malmö våren 2014 beslutades att grupprapporterna till SK ska finnas kvar för att de är viktiga. Grupprapporterna är frivilliga att lämna och går att fylla i här: Fyll i grupprapport
Om er grupp inte kan närvara får ni även i grupprapporten skicka med funderingar kring motionerna samt om ni bifaller eller avslår. Alla åsikter är välkomna och tas i beaktande på SK men endast de närvarande (GSR) kan rösta, se nedan.

Röstning på SK

Innan varje beslut så har alla på SK rätt att yttra sig, sen röstar grupprepresentanterna – bara dem – och om de har konsensus så är det klart. Annars får man diskutera vidare och prova att rösta igen. Obs att en grupprepresentant får ändra sig för att uppnå konsensus – även om inte gruppen finns med på plats. Grupprepresentanten har alltså ett personligt ansvar och kan inte lägga ansvaret på gruppen.
Om de ändå inte är överens så blir det läge för SK att avgöra om detta är en fråga som bör bordläggas eller om 2/3 majoritet ska gälla, mao om det är en fråga som är så viktig att den inte kan vänta, då ambitionen är att alltid nå konsensus.

Beslut tagna på SK och i SG

Här finns en lista på alla beslut som tidigare tagits i ACA: Beslutslängd

Här kan du läsa mer om serviceposter och strukturen inom ACA:
Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Office (WSO)
ACA 12 traditioner