Kontakta internetansvarig

Kontakta internetansvarig om du bl.a. har några funderingar runt hemsidan, t.ex. tips och idéer på förbättringar eller om du sett något som inte fungerar. Du ska också skicka mötesändringar till internetansvarig så lägger denne in dem i möteslistan, både på hemsidan och i den utskrivbara pdf:n. Men givetvis kan du även ställa andra frågor kring ACA så svarar denne så gott den kan eller hänvisar vidare till någon som kanske vet bättre.

Internetansvarigs epost: internet(snabela)aca-sverige.org