Motion om Servicegruppens ansvar

Vi föreslår att servicegruppen (SG) får ansvar för att organisera arbetet inom SG på ett sådant sätt som SG anser är bäst för att uppfylla de önskemål som grupperna, genom CK, har ålagt SG. Detta inkluderar bl.a. beslut kring vilka poster som behövs, hur ansvaret ska fördelas inom SG och vid behov omprioritering av CK´s önskemål om det visar sig att denna omprioritering behövs för att uppfylla önskemålen. Riktlinje ska alltid vara att följa gruppernas behov med vägledning av ACA´s 12 traditioner och principer.

Bakgrund: På CK i Uppsala togs beslut som omedelbart efter mötet visade sig vara kontraproduktiva – å ena sidan skulle vi lämna internationella möteslistan pga tidsbrist att hålla efter den och å andra sidan uppmanades grupperna skicka representanter till ABC i Köpenhamn, något som förutsatte att vi fanns med i internationella möteslistan. SG bör i nödvändiga fall kunna ändra ett CK-beslut som detta i väntan på nästa CK då frågan kan diskuteras på nytt.

Servicegruppen i ACA Sverige
130120