ABC-mötet i Köpenhamn

(tillagt 130403)
Det är många som anmält sig till ABC-mötet och det börjar bli ont om platser. Se till att din grupps representant registrerar sig fort om denne inte redan gjort det. Görs på: http://www.adultchildren.org/abc/Registration.htm

(tillagt 130129)
Nu har det blivit dags för grupperna att bestämma vilka frågor som ska diskuteras på ABC. Det har inkommit 16 förslag på motioner och gruppens uppgift är att ta del av dessa och rösta på vilka som bör diskuteras. Läs mer här.

Två nya broschyrer är under bearbetning till ABC 2013. Om du vill kika på dem och bidra till arbetet så titta här.

(tillagt 130128)
Det inget vanligt möteskonvent i anslutning till ABC. Det blir ett vanligt ACA-möte på fredagseftermiddagen. Sen har ACA Danmark rekommenderat grupperna i Köpenhamn som har möten den helgen att hålla dem på engelska.

(inlagt 121231)
ABC står för Annual Business Meeting. De flesta ACA-grupperna har s.k. arbetsmöten eller praktiska möten där praktiska saker kring gruppen diskuteras – frågorna varierar från grupp till grupp, men kan t.ex. handla om vem som ska öppna mötet eller vem som ska ta hand om hattpengarna och betala hyran. Grupperna samarbetar sedan genom CK (Centralkommittén) för att handha frågor som rör ACA Sverige, dvs sådant som är gemensamt för alla grupperna i Sverige. ABC är ett liknande möte, fast för hela världen. Hit kan alla världens grupper skicka representanter och frågor som man vill att ABC ska lyfta och diskutera.

ABC sker en gång per år och till våren är det första gången det sker utanför USA. Det blir ganska nära oss, i Köpenhamn, och för de flesta svenska grupper lär det nog inte dyka upp en bättre möjlighet att få delta i världssamarbetet på ett tag. Så vi hoppas att många tycker det vore roligt att besöka eller på annat sätt bidra till ACA´s utveckling i samband med ABC i köpenhamn.

Hur går det då till? Vi ska försöka fylla på här allt eftersom vi får mer info och det senaste läggs också upp av WSO på http://www.adultchildren.org/abc/, men detta har vi fått veta hittills:

Först anmäler alla sina önskemål om frågor att diskutera och det skulle ha gjorts senast 31/12 så de som inte gjort det redan har missat chansen detta år, men det går alltid att spara dem så att de kan bli inskickade och diskuterade nästa år.

I slutet på januari bör alla inskickade frågor bli tillgängliga via hemsidan och då är det dags för världens grupper att bestämma vilka frågor som ska diskuteras på ABC. Det går till så att grupperna tar del av frågorna och diskuterar på ett gruppsamvetsmöte vilka frågor de tycker bör vara med. Grupperna har ungefär till början av april på sig att tycka till om de tycker att detta är en fråga att ta upp på ABC. De frågor som sedan fått OK från minst 2/3 av grupperna kommer med på ABC. Håll utkik här efter frågorna, exakt datum och hur det ska gå till. OBS att ingen från gruppen behöver delta i ABC för att ni ska få lämna er åsikt – det är alltså inte nödvändigt att utse en representant i det här läget.

Alla får delta i ABC-mötet och får då vara med i diskussionerna, men när det ska röstas får bara föranmälda grupprepresentanter rösta. Röstningsunderlaget bygger dock på diskussionen så ju fler som tar sig dit och bidrar med erfarenheter desto bättre beslut för ACA. OBS att mötet hålls på engelska.

Varje grupp har alltså rätt att skicka en egen representant till ABC, precis som vi kan göra till CK, och vi hoppas att många utnyttjar möjligheten när ABC nu är så nära. Då behöver gruppen gå in på WSO´s hemsida och anmäla vem som ska representera. Det gör ni enklast via http://www.adultchildren.org/abc/ där ni väljer att antingen göra det digitalt via datorn eller skriva ut en blankett som ni kan skicka till WSO (WSO är som servicegruppen fast för hela världen). Klicka på rätt ”ABC Registration Form” och följ instruktionerna.

En del av anmälan är att fylla i gruppens ”WSO Meeting Number”. Den hittar du i internationella möteslistan (du kanske såg i CK-protokollet från Uppsala att det togs ett beslut att vi skulle ta bort grupperna från den listan, men det var innan vi visste att vi måste vara med i den för att kunna delta i ABC. Ny diskussion om detta fortsätter på nästa CK, men nu finns vi kvar där tills vidare). OBS att varje möte har ett eget nummer, så om gruppen har flera möten så får ni väl helt enkelt välja ett.

ABC-mötet kommer att hållas 26-28 april på ”Birkerød Idrætscenter” i Birkeröd, ca 30 km från Köpenhamn. Det finns tåg till Birkeröd från Köpenhamn och på WSO´s hemsida finns några förslag på närliggande hotell. Många grupper väljer att lämna bidrag för resa och natthärbärge för representanten när denne åker till CK och det är upp till gruppen att avgöra om man vill göra så även till ABC, men en riktlinje kan vara att representanten inte åker i egen sak utan med mandat från gruppen.

ACA Sverige kommer också att skicka en representant från Servicegruppen som får representera ACA Sverige som observatör, men utan rösträtt, då det i Uppsala beslutades att vi hellre ser att grupperna skickar representanter som röstar.

Ansvarig för info ovan är Internetansvarig så skicka ev frågor eller andra undringar till internet@aca-sverige.org