Kassör

Då vi är beroende av våra egna frivilliga bidrag är det viktigt att gruppen har en ekonomiansvarig. Hatten måste gå runt och pengarna samlas in och tas hand om på ett förtroendefullt sätt för gruppens trygghet och överlevnad.

Vanligen är det kassören som ser till att hyran betalas och att gruppen hålls informerad om ekonomin. Pengarna skall även räcka till inköp av gruppens litteratur och andra förbrukningsvaror. Eventuellt överskott kan sättas in på Servicegruppens konto. Stora utgifter såsom utbetalning av resebidrag bör tas upp på ett arbetsmöte där gruppsamvetet är beslutande. Gruppsamvetet består av de människor som för närvarande befinner sig på det aktuella mötet.

Var gärna två stycken med insyn i kassan både för gruppen och kassörens skull. Här kan en vice-kassör eller ett samarbete med grupprepresentanten vara till hjälp. Ett post eller bankkonto kan underlätta kassörens arbete och öka tryggheten i gruppen. Kom ihåg att kassören är inte själv ekonomisk ansvarig för gruppen utan, endast betrodd att handha gruppens pengar.

Här kan du läsa mer om några av servicens poster och inslag:

Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Office (WSO)
ACA 12 traditioner