Gruppservicerepresentant (GSR)

Gruppservicerepresentanten tjänar gruppen genom att se till att det praktiska fungerar utan att för den delen styra. Det varierar mellan olika grupper vad som behövs. Oftast är det att se till att de nödvändiga pappren finns till för att leda ett möte, hålla ev. kontakt med hyresvärd, öppna post osv.

Gruppservicerepresentanten är en länk mellan gruppen och andra grupper inom programmet, samt SK-mötet och Servicegruppen.

Det är inte tänkt att GSR:en ska leda alla möten, välja mötesledare eller tema och inte heller bestämma över mötesordningen. Han/hon fattar inte beslut själv utan vänder sig alltid till gruppen, för att sedan kunna handla efter gruppens vilja.

Gruppservicerepresentanten möjliggör att ett ACA möte kan äga rum och tar inte mer ansvar än som är nödvändigt. GSR:en är alltså ingen auktoritet utan en villig, betrodd tjänare, som under en tid ansvarar för att det praktiska arbete som krävs för en grupps fortlevnad. Inte sagt att GSR:en själv måste göra allting, utan han/hon kan delegera ut uppgifter till andra som vill hjälpa till med service. Men ansvaret för att det praktiska faktiskt blir gjort, ligger hos gruppservicerepresentanten.

Varje grupp behöver hålla regelbundna praktiska möten (t.ex. en gång i månaden) och det kan falla på gruppservicerepresentanten att hålla i dessa. Gruppservicerepresentanten är även vald av gruppen att föra dess talan på SK-möten.

Är du GSR/Gruppservicerepresentant? Då bör du gå in regelbundet och kolla under Aktuellt och läsa protokoll från SG och SK (finns under Aktuellt) för att se om någon information behöver nå fram till din grupp. Uppmana även gärna medlemmarna i din grupp att själva gå in och läsa på hemsidan för att hålla sig uppdaterade. Detta är viktigt för att hålla den platta strukturen som är så viktig inom ACA.

Här kan du läsa mer om några av servicens poster och inslag:

Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Office (WSO)
ACA 12 traditioner