Gruppen

Den enskilda ACA-gruppen vägledd av traditionerna är en viktig hörnsten i programmet. Varje ACA-grupp fordrar ett minimum av organisation men för att gruppen ska fungera krävs en viktig ingrediens: service. Två serviceposter som tycks vara oumbärliga för en grupps överlevnad är kassör och gruppservicerepresentanten (GSR). Beroende på behoven kan serviceposterna utökas.

Det är värt att komma ihåg att varje gång som jag sitter på ett möte, är det någon som har möjliggjort detta genom service. Att göra service betyder helt enkelt att man hjälps åt så att möten och annat blir möjligt.

Här kan du läsa mer om serviceposter och strukturen inom ACA:
Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Office (WSO)
ACA 12 traditioner