månadsarkiv: november 2020

Möte lör 29/11 kl.14 om att bilda en Europa-region som bl.a. gör böcker billigare

Dear fellows,
 On the European Annual Event in October we had a discussion panel about the European Fellowships working towards creating a Region.  We talked about pros and cons about it and all invited guest couldn’t see any cons about it.

The next meeting is scheduled to Saturday the 28th of November at 14:00 CET (Central European Time) I will send out a link for a Zoom meeting for those who want to be on the call, also an agenda.
Welcome to join and ask questions and have discussions.

It would be great to see as many of you as possible.

So please send me an email to ec-chair@acawso.org if you want to be a part of this meeting. Some of you have already said yes.
And in the same week I will send out a link and an agenda to those who have announced their interest.

We will try to keep it to one hour meeting, but I have more time if that is necessary.

Kind regards Fredrik as the Chair for the  European Committeeec-chair@acawso.org

Service Konferens för ACA Sverige ONLINE 14/11

Hej och välkommen till ACA Sveriges Servicekonferens, som hålls lördagen den 14e november klockan 12.00-17.00. Vänligen logga in i tid för att vi ska kunna börja i tid. Vänligen läs igenom dagordning och bilagan till SK. Har er grupp inte fyllt i en grupprapport än så gör gärna det innan. Föregående protokoll och verksamhetsberättelser kommer att skickas ut till grupperna innan.

Här är dagordningen för SK.  

OBS! Nu med Översättningskommittéens reflektioner över motionen

Vänligen läs igenom denna bilaga och följ instruktionen gällande föranmälan av ert deltagande på SK. Föranmälan är önskvärt för att underlätta röstordning och start av konferensen men inte ett krav, en är välkommen även spontant och som deltagare eller för att söka en servicepost.

I bilagan finns också instruktioner för hur mötet kommer att gå till och svar på diverse frågor. Du kan delta via webläsare, app eller telefon.   

Anslut till Google Meet:
https://meet.google.com/bca-djvf-qav

Teknisk support: info@aca-sverige.org

Anslut per telefon:

(SE) +46 8 505 453 72 (PIN: 284473897)

Påminnelse för grupper att fylla i grupprapporten via hemsidan.   


Föregående SK-protokoll från våren 2020.

Se även länkar till ServiceGruppens riktlinjer och stadgar.   

Vi vill gärna belysa att en post, av fler blivande vakanta, är extra känslig detta SK, internetansvarig och och viceposten.

Hoppas att vi ses online på lördagen den 14e november!

Service-sponsorer efterfrågas

Hej! ACA’s Europakommitté söker aktivt efter service-sponsorer. En service-sponsor är någon som:

 • erbjuder råd och stöd till ACA-grupper i Europa utifrån ACA’s traditioner och koncept.
 • agerar som medlare för landet/regionen dom svarar inför
 • guidar i översättnings-processer och i användning av copyright-material
 • går att rådfråga angående servicestruktur

Mer info på engelska följer. Se kontaktuppgifter längst ner.

SERVICE SPONSOR POSITION INFO

Responsibilities:

 • Offers advice and support to the ACA fellowships in Europe (intergroups, groups/meetings and individuals) based on traditions and concepts of ACA
 • Acts as a mediator for the country/region they are assigned to
 • Provides guidance regarding the translation process and usage of copyright materials 
 • Consults about the service structure

Recommended qualifications:

 • 2 years in ACA
 • Did/does service in ACA intergroup or national level 
 • Works the ACA program
 • Completed the 12th Steps in ACA
 • Regularly attends the ACA meetings
 • Understands the ACA traditions well and/or is keen to know more about them

Selection process:

 • Once the interest is expressed the candidate is invited to meet the ACA European Committee to discuss their suitability
 • The ACA European Committee vouches the candidates

Additional info:

 • The purpose of the role is to guide and not impose
 • The position holder should not be part of the intergroup conscious for the country they are assigned to during their service
 • The responsibilities are shared amongst the team of Service Sponsors
 • The Service Sponsor can be assigned to assist any country/region in Europe that requires guidance

This is a much-needed service to the fast-growing European ACA community and I kindly ask you to pass on this information to as many ACA groups and fellows as possible so we can find the suitable candidates to take on this position. 

Please do not hesitate to contact me if you have any questions or would like to discuss the Service Sponsor position further.

Many thanks,

Irma
Service Sponsor Coordinator – ACA European Committee
ec-ssc@acawso.org