månadsarkiv: september 2018

Skicka in motioner till ACA Annual Business Conference april 2019

Each year the ACA WSO holds our Annual Business Conference (ABC) and ACA World Convention (AWC) in April. This coming year they will be held April 25-28, 2019 in Malmo, Sweden.

Prior to the ABC, ACA Meetings, Intergroups and Regions (Groups) from around the world, which are registered with World Service, have an opportunity to submit proposals that they feel may benefit ACA as a whole. These proposals are then sent out to all registered ACA Groups worldwide in the form of a Ballot. This will be an opportunity for all Groups to participate in the process by then returning their ballot, indicating which proposals they wish to see included in the ABC agenda.  We request that groups not submit proposals that have been submitted within the recent past.

The specific process and timing are as follows:

If your group feels it may have a proposal to submit, your first step should be to read the “Proposal Guidelines” document: https://acawso.org/2018/07/31/proposal-guidelines/
This provides guidance about what makes a good proposal and it will also help you determine whether your idea should be submitted as a Proposal, or if instead it can be submitted to a WSO Committee.  Go to the following document for Information about WSO Committees:  https://acawso.org/2018/08/01/is-it-a-proposal-or-should-it-go-to-a-committee/

When you’re ready to submit your proposal to be considered for the ABC agenda do the following:

Go to https://www.surveymonkey.com/r/2019_Call_for_Proposals
Fill in the form according to the instructions.
Submit your Group’s proposal by November 30, 2018.

After you have completed these tasks, the following happens:

Proposals are reviewed by the appropriate committee(s) and trusted servants and, if needed, the intent clarified with the submitting group.
After composing an analysis of the proposal that will be on the ballot, they may be translated and then sent out to the fellowship in the form of a ballot on or about January 15, 2019.
Ballots must be returned to WSO no later than March 31, 2019.
Proposals that receive at least a 2/3rds affirmative vote will then be placed on the agenda for consideration at the 2019 ABC.

If you have any questions about this proposal process, (or need assistance drafting a proposal) please send an email to bpc@adultchildren.org

Yours in Service,

The 2019 Ballot Preparation Committe

Kallelse till Servicekonferens under Riksmötet i Göteborg 9-11 november och möjligheter att göra service

Fredag 9 november – Söndag 11 november är det Riksmöte i Göteborg.
Plats : Arbetarrörelsens folkhögskola
Järntorget 7, Göteborg

Lördag 10 november är Servicekonferensen för ACA Sverige.
Tid: 11:45-17:00

Nu har kallelsen till Servicekonferensen kommit med:
Alla motioner, i kallelsen
Lediga serviceposter i Servicegruppen, se nedan
Inbjudan att delta i Informationskommittéen, se nedan
Möjligheter för grupper att hålla Riksmöte, se nedan
Möjlighet för grupper att köpa Nykomlingen på plats, se nedan

Du hittar kallelsen här.

Lediga serviceposter

Det finns lediga serviceposter i SG.
Vakanta poster:
– Vice Ekonomiansvarig
– Vice internetansvarig
– Vice info och mailansvarig

Vad det innebär och göra service samt vad de olika serviceposterna innebär finns i bifogat dokument:
Riktlinjer för servicegruppen.
Har ni frågor om detta så tag kontakt med: info@aca-sverige.org

Informationskommitteen

Det behövs personer som är villiga att göra service i Informationskommitteen.
Just nu har vi en som är Informationskommitteeansvarig.
För att det ska vara en kommittee behövs minst 3 personer.
Önskvärt för att göra service i Informationskommitteen är:

  • Gjort dom 12 stegen
  • Minst 3 år /Längre tid i programmet
  • Har varit/är sponsor
  • Erfarenhet av service i SG eller kommittéarbeten på nationell nivå
  • Regelbundet mötesgående
  • Insatt i våra traditioner
  • Tid för engagemang

Kommitteens arbete är att skapa struktur och arbetssätt för just information. Det gäller alltså att skapa ramar och struktur för hur ACA Sverige i framtiden ska arbeta med information utåt. Tänk på att ni behöver närvara på SK för att bli invalda i kommitteen.

Vid intresse så maila: info@aca-sverige.org

Har ni frågor om arbetet så kan ni maila: infokommitteansvarig@aca-sverige.org

Nykomlingsfoldern

Nykomlingsfoldern kommer att finnas till försäljning på Riksmötet.

Köper er grupp den där så slipper ni portot. Det finns nu ett lager på strax under 2000 st. De kostar 10 kr st exkl porto. Så om ni köper den under riksmötet slipper ni kostnaden för porto.

Önskar ni köpa fler än 100 st så ber vi er höra av er så att vi kan ta med oss ett ungefärligt rätt antal.

Ni kan ställa frågor och göra beställningar av nykomlingsfolder på: bok@aca-sverige.org

Det behövs grupper som kan tänka sig anordna riksmöte!

Det finns en önskan om att så tidigt som möjligt få in grupper som är intresserade av att anordna riksmöte. Riksmöte är ett ACA – konvent som anordnas i samband med en Servicekonferens.

Våren 2019 kommer det att vara i Malmö, samtidigt som ACA World Convention.

Hösten 2019 finns det ingen som anmält sitt intresse.

Våren 2020 har Uppsala anmält intresse.

Hösten 2020 finns det ingen som anmält sitt intresse.

För att genomföra ett riksmöte så behöver gruppen dels stå som värd för SK, vilket innebär i princip att man behöver ordna en lokal där SK kan hållas.

Mer information och stöd för att anordna ett riksmöte finns i den bifogade filen som heter: Manual för att skapa och genomföra ett riksmöte.

Det är bra om gruppen anmäler sitt intresse under SK för att kunna bifogas att det blir ett beslut att gruppen är intresserad och att andra grupper tidigt vet om detta.