månadsarkiv: juli 2016

Icke konferensgodkända texter borttagna från hemsidan

ACA Sverige är en Intergroup till ACA World Service Organization (WSO). Vi får därmed inte tillhandahålla texter som inte är officiell ACA-litteratur. Detta innebär att texterna Ett barn, ACA-bönen och ACA:s Mål har tagits bort då dessa texter inte är officiella ACA-texter.

Varje möte är dock självstyrande och får använda vilka texter de vill. Länk till den tidigare mötesordningen med de texterna finns här: Länk till tidigare mötesordning

Det innebär också att det är upp till mötena själva att välja att ta bort eller behålla dessa texter.