månadsarkiv: april 2016

Uppdaterad: Inbjudan till Riksmöte Våren 2016

Härmed bjuder ACA Norrköping in till Riksmöte för våren 2016.

Temat är: Växa i Kärlek

Ett Riksmöte hålls två gånger om året. Det innehåller en Servicekonferens, vilket är som ett praktiskt möte för hela ACA Sverige. Det kommer också att likt ett konvent vara många möten att gå på under dagen för de som inte går på Servicekonferensen. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa och knyta kontakter med andra vuxna barn från hela Sverige.

Plats: Matteusgården, Norra Promenaden 108, 602 18 Norrköping

Tid: 9-20

Datum: 21 maj

Välkomna!

Schema

Länk till Inbjudan

Länk till Kallelse till Servicekonferensen

ACA Sverige söker personer till vakanta poster i Servicegruppen

ACA Sverige har ett gemensamt serviceorgan som kallas för Servicegruppen (SG). SG består av frivilliga ACA-medlemmar som utför olika serviceuppdrag. Idag finns tre vakanta poster som vi hoppas kunna tillsätta vid nästa Riksmöte den 21 maj 2016 i Norrköping. De vakanta posterna är: SK-ansvarig, vice SK-ansvarig och Vice telefonansvarig. ACA medlemmar som är intresserade av att göra service i SG kan höra av sig via mail på info@aca-sverige.org.

Mer om uppdraget

Alla i serviceposter tillsätts via val  under  Riksmöte. Personerna i SG jobbar ideellt för att ACA ska kunna fortsätta finnas till för alla vuxna barn i Sverige som vill ha hjälp. SG träffas via Skypemöten cirka en gång i månaden. SG är också ett verkställande organ för ACA:s Servicekonferens (SK). Varje serviceuppdrag varar i två år. Innan man gör service inom SG rekommenderar vi att man gjort aktiv service inom någon ACA-grupp som ordinarie GSR, vice grupprepresentant eller kassör. Man bör ha erfarenhet från ACA-möten under en tid av minst ett år. För att säkerställa att någon ansvarar för varje enskild post finns en vice ansvarig till samtliga poster. Viceposter bör ta över efter ordinarie. Dock är det Servicekonferensen som bestämmer slutgiltigt, efter gruppsamvete, vilka som skall tillsättas inför en ny period. I dokumentet Riktlinjer och inre strukturer för SG kan du läsa mer om SG och vad de olika posterna innebär.

 

Serviceposter i SG Namn T.o.m.
Ekonomi- och litteraturansvarig Jörgen, Stockholm vår 2017
Vice Ekonomi- och litteraturansvarig Edeli, Simrishamn Höst 2017
Internetansvarig Viktor, Stockholm Höst 2017
Vice Internetansvarig Alice, Kristianstad Höst 2017
Mailansvarig Susanna, Norrtälje vår 2017
Vice Mailansvarig Anders, Umeå vår 2017
Telefonansvarig Monica, Norrköping Höst 2017
Vice Telefonansvarig Vakant  
Översättningsansvarig Susanne, Karlstad vår 2017
Vice Översättningsansvarig Sara, David, Stockholm vår 2017
SK-ansvarig Vakant
Vice SK-ansvarig Vakant