ACA:s Löften

 1. Vi kommer att upptäcka vår verkliga identitet genom att älska och acceptera oss själva.
 2. Vår självkänsla kommer att öka då vi uppskattar och godkänner oss själva dagligen.
 3. Rädslan för auktoriteter och behovet att söka bekräftelse kommer att lämna oss.
 4. Vår förmåga att dela närhet och intimitet kommer att växa inom oss.
 5. Allteftersom vi tar itu med våra problem med övergivenhet kommer vi att attraheras av styrkor och bli mer toleranta mot svagheter.
 6. Vi kommer att njuta av att känna oss stabila, fridfulla och ekonomiskt trygga.
 7. Vi kommer att lära oss hur vi kan leka och ha roligt i våra liv.
 8. Vi kommer att välja att älska människor som kan älska och ta ansvar för sig själva.
 9. Det kommer att bli lättare för oss att sätta sunda gränser.
 10. Rädslor för misslyckanden och framgång kommer att lämna oss, allteftersom vi intuitivt gör sundare val.
 11. Med hjälp av vår stödgrupp i ACA, kommer vi långsamt att släppa taget om våra dysfunktionella beteenden.
 12. Gradvis, med hjälp av vår Högre Kraft, lär vi oss att förvänta oss det bästa och få det.

Vanliga frågor
Uppväxtåren
Problem
Lösningen
Löften
De 12 stegen
De 12 traditionerna
Om ACA:s namn & logo