Aktuellt

Sök Möte | Är jag ett vuxet barn?

Välkommen till ACA:s officiella hemsida! Klicka på menyrubrikerna för fler alternativ.
Svar på vanliga frågor för nykomlingar

ACA – Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella  familjer – är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti, eller institution, engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

ACA är en gemenskap där vi arbetar med de 12 stegen för att tillfriskna från effekterna av vår uppväxt. Vi är alla här av olika skäl, men delar erfarenheten av att ha vuxit upp i en omgivning där det funnits beroende av olika slag, eller annan dysfunktion. Det har lett till att vi har utvecklat olika sätt att överleva, och för att hantera dessa överlevnadsstrategier erbjuder ACA hjälp till självhjälp.

Vi arbetar efter de 12 stegen som utvecklats av AA, och sedan anpassats av oss, till oss. Våra grupper finns över hela landet och de 12 traditionerna hjälper grupperna att fungera.

Uppdaterad: Inbjudan till Riksmöte Våren 2016

Härmed bjuder ACA Norrköping in till Riksmöte för våren 2016.

Temat är: Växa i Kärlek

Ett Riksmöte hålls två gånger om året. Det innehåller en Servicekonferens, vilket är som ett praktiskt möte för hela ACA Sverige. Det kommer också att likt ett konvent vara många möten att gå på under dagen för de som inte går på Servicekonferensen. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa och knyta kontakter med andra vuxna barn från hela Sverige.

Plats: Matteusgården, Norra Promenaden 108, 602 18 Norrköping

Tid: 9-20

Datum: 21 maj

Välkomna!

Schema

Länk till Inbjudan

Länk till Kallelse till Servicekonferensen

ACA Sverige söker personer till vakanta poster i Servicegruppen

ACA Sverige har ett gemensamt serviceorgan som kallas för Servicegruppen (SG). SG består av frivilliga ACA-medlemmar som utför olika serviceuppdrag. Idag finns tre vakanta poster som vi hoppas kunna tillsätta vid nästa Riksmöte den 21 maj 2016 i Norrköping. De vakanta posterna är: SK-ansvarig, vice SK-ansvarig och Vice telefonansvarig. ACA medlemmar som är intresserade av att göra service i SG kan höra av sig via mail på info@aca-sverige.org.

Mer om uppdraget

Alla i serviceposter tillsätts via val  under  Riksmöte. Personerna i SG jobbar ideellt för att ACA ska kunna fortsätta finnas till för alla vuxna barn i Sverige som vill ha hjälp. SG träffas via Skypemöten cirka en gång i månaden. SG är också ett verkställande organ för ACA:s Servicekonferens (SK). Varje serviceuppdrag varar i två år. Innan man gör service inom SG rekommenderar vi att man gjort aktiv service inom någon ACA-grupp som ordinarie GSR, vice grupprepresentant eller kassör. Man bör ha erfarenhet från ACA-möten under en tid av minst ett år. För att säkerställa att någon ansvarar för varje enskild post finns en vice ansvarig till samtliga poster. Viceposter bör ta över efter ordinarie. Dock är det Servicekonferensen som bestämmer slutgiltigt, efter gruppsamvete, vilka som skall tillsättas inför en ny period. I dokumentet Riktlinjer och inre strukturer för SG kan du läsa mer om SG och vad de olika posterna innebär.

 

Serviceposter i SG Namn T.o.m.
Ekonomi- och litteraturansvarig Jörgen, Stockholm vår 2017
Vice Ekonomi- och litteraturansvarig Edeli, Simrishamn Höst 2017
Internetansvarig Viktor, Stockholm Höst 2017
Vice Internetansvarig Alice, Kristianstad Höst 2017
Mailansvarig Susanna, Norrtälje vår 2017
Vice Mailansvarig Anders, Umeå vår 2017
Telefonansvarig Monica, Norrköping Höst 2017
Vice Telefonansvarig Vakant  
Översättningsansvarig Susanne, Karlstad vår 2017
Vice Översättningsansvarig Sara, David, Stockholm vår 2017
SK-ansvarig Vakant
Vice SK-ansvarig Vakant

ACA Konvent i Nederländerna – 9 april

Hi all!
We still have some space and if your going to be in the Netherlands we would love to see you. Better yet plan a weekend get away to a fun City. Eindhoven Airport is the closest but Amsterdam is only about another 10 minutes.
’s-Hertogenbosch is a lovely city to visit.
Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch
Sonniusstraat 3
5212 AJ ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands

Hope to see you all there.
Your Committee Chairperson
Mary S. Korp
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” –  Eleanor Roosevelt

Dags att rösta för motioner som ska vidare till ABC 2016

Tanken är att varje grupp i hela världen ska ge svar på samtliga motioner som kommit in till WSO. Denna röstning funkar så att ni röstar för vilka förslag som ska tas upp för diskussion och röstning på ABC. Ni röstar alltså inte egentligen JA eller NEJ på själva förslagen. För att hitta motionerna gå in på

http://www.repository.adultchildren.org/2016-abc#Ballotss

Bläddra ner till: 2016 ABC Proposals/Ballots

Välj ENGELSKA där det står ”välj språk”

Då får ni upp alla ballots (motioner). Läs igenom. Beslut ska fattas om varje motion.
NI kan rösta JA, NEJ eller VET EJ/BLANKT
De motioner som får 2/3 röster för tas upp för diskussion på årets ABC som äger rum 22-23 april i Florida i år. Det är 23 motioner att beakta.

Deadline är 28 februari. Ta med denna information till din grupp så ni kan rösta. Om ni har problem med gruppnummer eller andra oklarheter, kontakta infoansvarig.

Världskonvent i Florida 23-24 april 2016

Alla ACA-medlemmar är välkomna på världskonventet som äger rum 23-24 april i Delray Beach, Florida. För mer info, surfa in på följande hemsida: http://www.repository.adultchildren.org/2016-abc#Ballotss
Sista anmälningsdag är 11 mars.

Översättare sökes!

Ett meddelande från våra översättningsansvariga:

Kära vänner i ACA, vi kan med glädje meddela att WSO har godkänt våra provtexter och gloslista som skickades in i september 2014. Detta innebär att vi nu kan översätta klart den Stora Röda Boken. Vi söker således efter personer i ACA med erfarenhet av översättning av texter från engelska till svenska såväl som personer som kan tänka sig att granska dessa översättningar.

Vänligen hör av er snarast på e-mail till litteratur@aca-sverige.org.
Hälsar Markus & Tiina

Ord. och vice översättningsansvariga, ACA Sverige