Aktuellt

Sök Möte | Är jag ett vuxet barn?

Välkommen till ACA:s officiella hemsida! Klicka på menyrubrikerna för fler alternativ.
Svar på vanliga frågor för nykomlingar

ACA – Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella  familjer – är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti, eller institution, engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

ACA är en gemenskap där vi arbetar med de 12 stegen för att tillfriskna från effekterna av vår uppväxt. Vi är alla här av olika skäl, men delar erfarenheten av att ha vuxit upp i en omgivning där det funnits beroende av olika slag, eller annan dysfunktion. Det har lett till att vi har utvecklat olika sätt att överleva, och för att hantera dessa överlevnadsstrategier erbjuder ACA hjälp till självhjälp.

Vi arbetar efter de 12 stegen som utvecklats av AA, och sedan anpassats av oss, till oss. Våra grupper finns över hela landet och de 12 traditionerna hjälper grupperna att fungera.

Icke konferensgodkända texter borttagna från hemsidan

ACA Sverige är en Intergroup till ACA World Service Organization (WSO). Vi får därmed inte tillhandahålla texter som inte är officiell ACA-litteratur. Detta innebär att texterna Ett barn, ACA-bönen och ACA:s Mål har tagits bort då dessa texter inte är officiella ACA-texter.

Varje möte är dock självstyrande och får använda vilka texter de vill. Länk till den tidigare mötesordningen med de texterna finns här: Länk till tidigare mötesordning

Det innebär också att det är upp till mötena själva att välja att ta bort eller behålla dessa texter.

 

Inbjudan att hålla i Annual Business Conference (ABC) och Annual Worlds Conference (AWC) år 2017

Join in the Game

“We cannot use old excuses… to continue sitting on the sideline of life.  To avoid helping others is to avoid helping ourselves.” BRB p. 292

An Invitation to be of Service
The ACA Fellowship is offering a unique service opportunity for the meetings in your area to Host two events – the 2017 ACA World Service Annual Business Conference (ABC) and the 2nd Annual ACA World Conference.

The 2017 ABC:
Imagine hosting Delegates from around the world as they gather in your town to continue to shape the ACA experience. The annual ABC is attended by delegates, committee chairs, and WSO Board members who conduct the official business of the ACA.  The stated purpose of this event is “to bring unity and consistency to the Adult Children of Alcoholics.” Discussions can impact the policies and financial matters that affect all of us.
If you are interested in learning more about the opportunity to Host this event, please send an email to abc@adultchildren.org, subject line: ”2017 ABC Host City Inquiry”.  We will happily answer your questions and describe the process as well as send a ‘bid package’ for your Group or Intergroup to consider submitting.  The 2017 ABC will be held the 4th weekend of April.

The 2nd Annual AWC:
In conjunction with the ABC, you will also host the 2nd Annual ACA World Convention (AWC). The purpose of the convention is to present speakers, workshops, and meetings that will enhance the recovery of attendees. It is also meant to be an opportunity for our inner children to play together in fellowship.

“We see service work as giving love rather than enabling or manipulation.  We also know when to step back or ask for help. We also know that we are going to be all right no matter what happens.” BRB p. 290

“You Will Not Do This Alone”
Your Host Committee will receive extensive support.  The WSO ABC Committee will help guide the planning of the ABC and AWC. The ABC Committee is chaired by Bill D., a WSO Trustee and chair of last year’s ABC-AWC host committee and has many delegates from the last ABC on it.
Regarding funding, WSO will pay for all approved expenses associated with hosting both events, such as the cost of venue, printing programs, signage, and delegate materials, supplies and decorations, in-room beverages/snacks, and other related expenses. All aspects of financing for the event will be outlined in a budget in advance.

“Our sense of inadequacy begins to disappear when we see the value of the service we give.” BRB p. 363

Service Can Be Simple
Staging the Annual Business Conference and ACA World Convention is a unique opportunity to be of service to the Worldwide Fellowship.  What’s more, hosting this event provides the chance to unify the groups in your area while they realize an exciting vision.  We hope this challenge, this opportunity, calls to you and that we hear from you soon so we may start planning to bring the ACA world to your hometown.

Yours in Service,

The WSO Board of Trustees

Uppdaterad: Inbjudan till Riksmöte Våren 2016

Härmed bjuder ACA Norrköping in till Riksmöte för våren 2016.

Temat är: Växa i Kärlek

Ett Riksmöte hålls två gånger om året. Det innehåller en Servicekonferens, vilket är som ett praktiskt möte för hela ACA Sverige. Det kommer också att likt ett konvent vara många möten att gå på under dagen för de som inte går på Servicekonferensen. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa och knyta kontakter med andra vuxna barn från hela Sverige.

Plats: Matteusgården, Norra Promenaden 108, 602 18 Norrköping

Tid: 9-20

Datum: 21 maj

Välkomna!

Schema

Länk till Inbjudan

Länk till Kallelse till Servicekonferensen

ACA Sverige söker personer till vakanta poster i Servicegruppen

ACA Sverige har ett gemensamt serviceorgan som kallas för Servicegruppen (SG). SG består av frivilliga ACA-medlemmar som utför olika serviceuppdrag. Idag finns tre vakanta poster som vi hoppas kunna tillsätta vid nästa Riksmöte den 21 maj 2016 i Norrköping. De vakanta posterna är: SK-ansvarig, vice SK-ansvarig och Vice telefonansvarig. ACA medlemmar som är intresserade av att göra service i SG kan höra av sig via mail på info@aca-sverige.org.

Mer om uppdraget

Alla i serviceposter tillsätts via val  under  Riksmöte. Personerna i SG jobbar ideellt för att ACA ska kunna fortsätta finnas till för alla vuxna barn i Sverige som vill ha hjälp. SG träffas via Skypemöten cirka en gång i månaden. SG är också ett verkställande organ för ACA:s Servicekonferens (SK). Varje serviceuppdrag varar i två år. Innan man gör service inom SG rekommenderar vi att man gjort aktiv service inom någon ACA-grupp som ordinarie GSR, vice grupprepresentant eller kassör. Man bör ha erfarenhet från ACA-möten under en tid av minst ett år. För att säkerställa att någon ansvarar för varje enskild post finns en vice ansvarig till samtliga poster. Viceposter bör ta över efter ordinarie. Dock är det Servicekonferensen som bestämmer slutgiltigt, efter gruppsamvete, vilka som skall tillsättas inför en ny period. I dokumentet Riktlinjer och inre strukturer för SG kan du läsa mer om SG och vad de olika posterna innebär.

 

Serviceposter i SG Namn T.o.m.
Ekonomi- och litteraturansvarig Jörgen, Stockholm vår 2017
Vice Ekonomi- och litteraturansvarig Edeli, Simrishamn Höst 2017
Internetansvarig Viktor, Stockholm Höst 2017
Vice Internetansvarig Alice, Kristianstad Höst 2017
Mailansvarig Susanna, Norrtälje vår 2017
Vice Mailansvarig Anders, Umeå vår 2017
Telefonansvarig Monica, Norrköping Höst 2017
Vice Telefonansvarig Vakant  
Översättningsansvarig Susanne, Karlstad vår 2017
Vice Översättningsansvarig Sara, David, Stockholm vår 2017
SK-ansvarig Vakant
Vice SK-ansvarig Vakant

ACA Konvent i Nederländerna – 9 april

Hi all!
We still have some space and if your going to be in the Netherlands we would love to see you. Better yet plan a weekend get away to a fun City. Eindhoven Airport is the closest but Amsterdam is only about another 10 minutes.
’s-Hertogenbosch is a lovely city to visit.
Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch
Sonniusstraat 3
5212 AJ ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands

Hope to see you all there.
Your Committee Chairperson
Mary S. Korp
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” –  Eleanor Roosevelt