Aktuellt

Sök Möte i städer

Sök Möte på telefon

Är jag ett vuxet barn?

Välkommen till ACA:s officiella hemsida! Klicka på menyrubrikerna för fler alternativ.

Svar på vanliga frågor för nykomlingar.

Skulle sidan med mötestiderna inte fungera kan du gå till Möteslistan som pdf (nedladdningsbar och klar för utskrift)

ACA – Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella  familjer – är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti, eller institution, engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

ACA är en gemenskap där vi arbetar med de 12 stegen för att tillfriskna från effekterna av vår uppväxt. Vi är alla här av olika skäl, men delar erfarenheten av att ha vuxit upp i en omgivning där det funnits beroende av olika slag, eller annan dysfunktion. Det har lett till att vi har utvecklat olika sätt att överleva, och för att hantera dessa överlevnadsstrategier erbjuder ACA hjälp till självhjälp.

Vi arbetar efter de 12 stegen som utvecklats av AA, och sedan anpassats av oss, till oss. Våra grupper finns över hela landet och de 12 traditionerna hjälper grupperna att fungera.


Detta är de karaktärsdrag vi verkar ha gemensamt då vi vuxit upp i ett alkoholistiskt eller på andra sätt dysfunktionellt hem (Checklistan).

1) Vi blev isolerade och rädda för människor och auktoritetsgestalter.
2) Vi blev bekräftelsesökare och förlorade vår identitet längs vägen.
3) Vi blir skrämda av arga människor och all personlig kritik.
4) Vi blir antingen alkoholister, gifter oss med en, eller båda delarna, eller också hittar vi någon
annan tvångspräglad personlighet, som till exempel en arbetsnarkoman, som kan uppfylla våra sjuka behov av att bli övergivna.
5) Vi lever livet utifrån ett offers perspektiv och är attraherade av denna svaghet i våra kärleks- och vänskapsrelationer.
6) Vi har en överutvecklad ansvarskänsla och det är lättare för oss att engagera oss i andra än i oss själva. Detta gör det möjligt för oss att inte titta alltför noga på våra egna fel, osv.
7) Vi får skuldkänslor när vi står upp för oss själva istället för att ge efter för andra.
8) Vi blev beroende av spänning.
9) Vi blandar ihop kärlek och medlidande och tenderar att ”älska” människor som vi kan ”tycka synd om” och ”rädda”.
10) Vi har tryckt ner känslorna från vår traumatiska barndom och förlorat förmågan att känna eller uttrycka våra känslor eftersom det gör så ont (förnekelse).
11) Vi dömer oss själva skoningslöst och har en mycket låg självkänsla.
12) Vi är beroendepersonligheter som är skräckslagna för att bli övergivna och som gör vad som helst för att hålla fast vid en relation för att slippa uppleva smärtsamma känslor av övergivenhet – något vi har fått från att ha levt med sjuka människor som aldrig var känslomässigt där för oss.
13) Alkoholism är en familjesjukdom. Vi blev ”med-alkoholister” och utvecklade karaktärsdragen hos sjukdomen, även om vi inte själva började dricka.
14) ”Med-alkoholister” reagerar snarare än agerar.

 

Registreringen för ABC/AWC i Florida i april är öppen.

Registration is NOW Open!!

Annual Business Conference
April 23 & 24, 2020

ACA World Convention
April 24 (evening), 25 & 26, 2020

The 2020 ABC/AWC will be held at the Renaissance Marriott in Boca Raton, Florida.  You can register for the convention, book a room and purchase meals from the  Convention Website.  The prices for meals and registration will increase as we get closer to the convention.  Registering early will not only save you money, but will also help WSO and the Local Host Committee out tremendously with the planning process.  We can’t wait to see you in Boca Raton!

Vote on the 2020 ABC Ballot Proposals by March 31st.
On January 15th, meetings, Intergroups, and Regions worldwide were sent a mailing with information about the ABC Ballot. This is your group’s opportunity to vote on whether or not you believe the submitted Proposals that will be included merit discussion at the upcoming Annual Business Conference. More information will also be available at that time on the ABC Ballot Prep Committee page of the acawso.org website. Any questions may be emailed to bpc@adultchildren.org.

Each Meeting and Intergroup Designates a Delegate
All Delegates, whether in attendance or remote, must register first at acaworldconvention.org.

The business of the WSO is conducted at the ABC primarily by the Delegates, who are chosen by their group to be their representative. Some information about becoming a Delegate – the role and responsibilities – may be found on the  Delegate Training Page. This page will be updated periodically, so refer back, as needed.

ABC Offers Remote Voting
Prior to the 2019 ABC, the only Delegates who were able to participate and vote at the Annual Business Conference were those who could afford the time and expense of physically attending. Once again, this April, Delegates directly representing a meeting or Intergroup will be able to have a voice, and a vote, on the matters brought before the conference.

Trainings, and opportunities for questions and answers, will be available in the weeks leading up to the ABC. As mentioned above, all delegates may find pertinent information on the Delegate Training Page.

Nu på WSO:s hemsida: Addressing Predatory Behavior Tent Card

January 30, 2020
Dear Fellow Traveler,

Based on the motion approved by the ABC in April 2019, the Addressing Predatory Behavior working group is presenting the tent card “ACA Commitment to Addressing Predatory Behavior” for fellowship review.

This document was developed by the APB working group to provide meetings with a first conference- approved tool to help them address predatory behavior occurring in and around ACA meetings. It was drafted by the working group and then revised based on a fellowship wide group conscience process via Town Hall conference calls in the summer of 2019. In October 2019, the revised document was approved by the ACA WSO Board of Trustees for preliminary publication based on the motion passed by the ABC.

Predatory behavior, as we understand it, occurs when members act out their childhood behavior by becoming victimizers themselves in and around meetings, in interactions with other members of the fellowship. Having learned to detect and take advantage of those who have not yet learned to trust their instincts or set healthy boundaries, they exploit this weakness to solicit emotional gratification, personal or financial favors, and romance or sexual encounters.

We believe that it is our responsibility to keep our meetings safe by openly addressing predatory behavior, should it occur. The ACA Commitment to Addressing Predatory Behavior was developed as a tent card to serve as a reminder of this, and to offer immediate access to some of the resources that have been already developed within the fellowship and made available by the APB working group on acawso.com.

The ACA Commitment to Addressing Predatory Behavior can be incorporated into your meeting format in several different ways – as a tent card, it can be placed on a table in the center of the room or in another prominent location where members can read it during the meeting. Some meetings may choose to read it as part of their opening; or to pass it around for members to review while the meeting is in progress.

An electronic version of this document is now available for download at https://adultchildren.org/free-literature-english-translated/. This is a preliminary publication, pending final approval by the ABC. Through November 30, 2020, all members are welcome to submit feedback on the ACA Commitment to Addressing Predatory Behavior by sending an e-mail to liteval@acawso.org. This feedback may include comments about language; or it may include observations about how you use the document in your meetings and suggestions for additional resources. Once the feedback period has closed, we will review any feedback received and consider it when presenting the document to the ABC 2021 for final approval.

We hope you find this document helpful in keeping your meeting safe for all, particularly newcomers! In service,

Karin S.
Chair, APB working group

Charlie H.,
Chair, ACA WSO Board of Trustees

Rösta kring motioner till Annual Business Conference (Servicekonferens för ACA i världen) i Florida i april.

ACA World Service received 16 Proposals in response to a Request for Proposals that was sent to all groups in August. On behalf of the Fellowship, we wish to thank the submitting groups for their efforts.

These Proposals have been evaluated by WSO (the Board and appropriate Committees) to determine whether the ideas presented have already been implemented, are currently being worked on, and an analysis by WSO with a recommendation as to whether they merit discussion at the ABC.

In preparation for your group’s Ballot discussion, we suggest you download a copy of the Proposals to distribute to your group member located at https://acawso.org/category/ballot-prep/. Other pertinent information is also available on that website.

After your group’s decisions are made by group conscience, and you are ready to submit their responses, please fill in the online survey: https://www.surveymonkey.com/r/2020_ABC_Ballot

We advise that you not start the survey unless you will have time to complete it in one sitting.

If we can be of assistance, please email the committee at bpc@adultchildren.org.

Please also note that information is available to register for the 2020 ABC as either an on-site Delegate or a remote Delegate at https://www.acaworldconvention.org/
.
Thank you for your participation in helping to shape the future of ACA.

The ACA WSO 2020 ABC Ballot Prep Committee