Talare 2014

ACA Sverige
ACA Sverige
Talare 2014
/

ACA står officiellt inte för det som sägs i talen och alla som talar är anonyma. ACA tar varken ställning för eller emot i yttre angelägenheter.