Steg 10-12 – Mikael 2016

ACA Sverige
ACA Sverige
Steg 10-12 - Mikael 2016
/

ACA står officiellt inte för det som sägs i talen och alla som talar är anonyma. ACA tar varken ställning för eller emot i yttre angelägenheter.