Skam – Åsa 2015

ACA Sverige
ACA Sverige
Skam - Åsa 2015
/

ACA står officiellt inte för det som sägs i talen och alla som talar är anonyma. ACA tar varken ställning för eller emot i yttre angelägenheter.