Steg 1 – Katrin – Sundsvall 2016

ACA står officiellt inte för det som sägs i talen och alla som talar är anonyma. ACA tar varken ställning för eller emot i yttre angelägenheter.