Påminnelse om deadline för motioner till Service Konferensen (SK) 31 januari 2021