SG-protokoll 140303

Närvarande: Angelica, Eva-Lotta, Kerstin, Markus, Sten.

Sten läste de tolv traditionerna.

Markus valdes till ordförande.

Kerstin valdes till sekreterare.

Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.

 1. Förra mötesprotokollet lästes upp av Markus.
 2. Övriga frågor:

A) Hur ska protokollen skrivas?
B) Kallelsen till servicekonferensmötet i Malmö i vår
C) Att granska hemsidan och dokument för att få enhetliga förkortningar och betydelser på ord.
D) Att sätta ihop arbetsgrupp som vill gå igenom hemsidan

E) Litteraturgruppen

A)      Hur ska protokollen på SG skrivas? Diskussion: De är otydliga, det har inte tagits med hur diskussionen har gått innan eventuellt beslut. Så här var ett förslag på hur protokollet ska skrivas:
a) ”Frågeställning/punkt”
b) Hur diskussionen gick, vad olika människor tyckte, inte vem, utan vad.
c) Vi kom överens om/beslut tas om ”…”
Några höll inte med om att protokollen behövde vara tydliga, eftersom de är främst för interna diskussioner och är man insatt så förstår man.
Någon tyckte att protokollen kunde vara något utförligare ändå.
Vi kom överens om att skriva lite mer i protokollet, enligt förslaget ovan, men ingen lång uppsats.

B)        Kallelsen till SK
Postansvarige Kristina kan inte längre göra service i SG.
Eva-Lotta och Kerstin löser de fysiska utskicken.

Förslag om att ta bort postansvarig, då denna post knappt behövs längre, då nästan alla dess arbetsuppgifter redan fördelats på info-ansvarig och internetansvarig.

Frågeställning: Kan vi skicka med ett meddelande i kallelsen till alla grupper om att skaffa sig en
e-mailadress, annars kommer de försvinna från möteslistan efter en tid?
Någon tyckte att det är för sent för det nu och att en längre diskussion behövs innan.
Någon tyckte att det är bråttom att få iväg uppmaningen eftersom flera möten inte verkar finnas i verkligheten. Och nykomlingar kan gå på de mötena och bli besvikna.
Beslut: Vi skickar med en uppmaning om att alla möten ska lämna kontaktuppgifter till Internetansvarig.

Eva-Lotta hade kollat upp vad som stod i stadgarna om rutinerna för kallelse och motion till SK. Det stod ingenting om det men det fanns ett beslut på att mötena ska ha 2 praktiska möten på dig innan SK för att hinna diskutera motionerna.

 1. Bordlagda frågor
  Ta bort fysiska utskick?
  Ta bort postansvarig?
  Broschyrer

Att granska hemsidan och dokument för att få enhetliga förkortningar och betydelser på ord.
Att sätta ihop arbetsgrupp som vill gå igenom hemsidan

Litteraturgruppen

 1. Nästa telefonmöte: söndag 140406 kl. 20.15
 2. Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi form.

Sekreterare Kerstin
Vuxet barn och betrodd tjänare