SG-möte Protokoll 2016-06-13

Närvarande: Alice, Viktor, Susanna L, Susanne, Edeli, Monika (Karlstad) och Blanka.

Ej Närvarande: Monica (Norrköping), Anders, Jörgen, Susanna F.

Ordförande: Susanna L

Sekreterare: Viktor

En kort tystnad/meditation

De 12 traditionerna läses

Mötestiden fastställdes till kl 19.

Föregående mötesprotokoll läses

 1. Kristianstad har fått mail om att bli intervjuad av tidning. Osäker på hur hon skall hantera det
  Viktor tycker att det är bra att vi sprider budskapet och att det är bra att de har länk till hemsidan och skriver från våra texter
  De får dock inte använda vår logotyp
  De får använda sig av frågorna ”Är jag ett vuxet barn” så länge de refererar till källan
 2. Saker som SG skall göra som beslutades på Servicekonferensen
  Monika har kontaktat den grupp på facebook som kallar sig ACA, de vill inte byta namn.
  Vi tar upp detta igen på nästa möte om protokollet är ute.
 3. Meddelande till SG
  Blanka kommer tyvärr att behöva avgå som SK-ansvarig på grund av personliga skäl
  Monika stannar som Vice-SK-ansvarig
 4. Kommentar om ekonomin
  Vi måste betala moms på böckerna och det innebär att vi eventuellt kommer att behöva deklarera vilket kommer att öka belastningen på ekonomiansvarig.
  Susanne kollar om hur det går med att köpa böckerna på Amazon i Europa
 5. Viktor berättar om arbetshelgen 13-14e augusti. Alla i SG ses för att göra service. ACA betalar resa och boende blir gratis.

Tid för nästa möte: 11/7 kl 18:00

Sekreterare nästa möte: Edeli
Ordförande nästa möte: Susanna L

Sinnesrobönen och vi avslutar mötet